Πνευμονική εμβολή είναι η απόφραξη ενός ή περισσοτέρων κλάδων της πνευμονικής αρτηρίας, συνήθως από θρόμβους των κάτω άκρων που αποσπώνται και μεταναστεύουν στα αγγεία των πνευμόνων.