1 Απριλίου 2024

Ξεκινούν δύο σημαντικά στεγαστικά προγράμματα, το «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» και η «Κοινωνική Αντιπαροχή»


Σημαντικά αποτελέσματα προήλθαν μέσα από την
κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Πιερίας κ.Σπύρου
Κουλκουδίνα που αφορά ανθρώπους και οικογένειες που δεν
έχουν ιδιόκτητη κατοικία και αναζητούν στέγη.
Ο Σπύρος Κουλκουδίνας είχε ζητήσει:
α)Την ενεργοποίηση του προγράμματος «Ανακαινίζω-
Νοικιάζω» με το οποίο ιδιοκτήτες ακινήτων θα μπορούν να
πάρουν επιδότηση 40% για να ανακαινίσουν κλειστά ή παλιά
σπίτια τα οποία, στη συνέχεια, θα τα νοικιάσουν.
β)Την ενεργοποίηση του προγράμματος «Κοινωνική
Αντιπαροχή» για την ανέγερση κατοικιών σε ακίνητα του
δημοσίου και στη συνέχεια την ενοικίαση τους σε δικαιούχους
με προκαθορισμένα κριτήρια.
Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας κ.Ζαχαράκη,
που ήταν ο αποδέκτης της κοινοβουλευτικής παρέμβασης του
κ.Κουλκουδίνα, ενημέρωσε το Βουλευτή Πιερίας ότι:
1ον) Το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» ενεργοποιείται και
μέσα στο μήνα θα ξεκινήσει η έναρξη υποβολής αιτήσεων στη
σελίδα gov.gr.
Ο προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 50 εκ. ευρώ, με στόχο την

αξιοποίηση 12.500 κενών κατοικιών.
Οι εντασσόμενοι στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω–Νοικιάζω»
επιδοτούνται για την πραγματοποίηση δαπανών επισκευής και
ανακαίνισης επί του ακινήτου τους, ύψους μέχρι δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ, που περιλαμβάνουν τα απαιτούμενα υλικά και
τις εργασίες. Η επιδότηση ανέρχεται στο σαράντα τοις εκατό
(40%) των πραγματοποιηθεισών δαπανών.
2ον) Μέσα στο 2024 θα ξεκινήσει το πρόγραμμα «Κοινωνική
Αντιπαροχή» για την ανέγερση κατοικιών σε ακίνητα του
δημοσίου.
Θα αξιοποιηθούν ακίνητα του δημοσίου ενώ οι δικαιούχοι
μισθωτές θα επιλέγονται με βάση αντικειμενικά κοινωνικά
κριτήρια και θα επιτρέπεται η υπογραφή συμβάσεων μίσθωσης
με δικαίωμα να αγοράσουν και το ακίνητο (αν το επιθυμούν) σε
χαμηλές τιμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: