11 Απριλίου 2024

Νέα παρέμβαση του Σπύρου Κουλκουδίνα για τους μηλοπαραγωγούς των Ορεινών Πιερίων


Επαναφέρει, με προτάσεις αλλά και νέα στοιχεία, το θέμα της ενίσχυσης των
μηλοπαραγωγών των Ορεινών Πιερίων, ο Βουλευτής κ.ΣπύροςΚουλκουδίνας, με νέα
παρέμβασή του προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
Ο κ.Κουλκουδίνας είχε αναφερθεί στο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν μηλοπαραγωγοί της
Ρητίνης, με καλλιέργειες που εκτείνονται σε 100 στρέμματα και μετά από βροχοπτώσεις
το Μάιο και τον Ιούνιο του 2023 είδαν την παραγωγή τους να μειώνεται στο ένα τέταρτο.
Ο Βουλευτής Πιερίας επισημαίνει ότι το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΓΑ διαπίστωσε
ότι οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν στα μήλα φυτοπαθολογική προσβολή, και συγκεκριμένα
φουζικλάδιο.
Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν προβλέπεται αποζημίωση αφού με βάση τον ισχύοντα
κανονισμό του ΕΛΓΑ , οι δευτερογενείς ζημιές σε καλλιέργειες, , όπως οι
φυτοπαθολογικές προσβολές, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και ως εκ τούτου δεν
αποζημιώνονται.
Ο κ.Κουλκουδίνας ζητά:
1ον) Στην επικείμενη τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ να ενταχθούν στα
αποζημιωτικά αίτια και οι φυτοπαθολογικές προσβολές στις καλλιέργειες, προκειμένου να
μπορούν να αποζημιωθούν οι αγρότες.
2ον) Να εξεταστεί η περίπτωση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους
μηλοπαραγωγούς που είδαν την παραγωγή τους να μειώνεται δραματικά, όπως έγινε και το
2023.
Αναφέρει μάλιστα ότι το 2023, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, δόθηκε ενίσχυση στους
μηλοπαραγωγούς όλης της χώρας, συνολικού ύψους 16.557.126,03 €, εκ των οποίων ποσό
134.458,90 € χορηγήθηκε σε 135 μηλοπαραγωγούς της Πιερίας.
Παράλληλα σε ότι αφορά στις ζημιές σε καλλιέργειες μήλων από το χαλάζι του Μαΐου
2023, έχουν ήδη καταβληθεί αποζημιώσεις ύψους 2.720.951,3 στους αγρότες της Πιερίας.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της παρέμβασης του κ.Κουλκουδίνα προς το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης:
Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η
Προς
Κύριο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης
ΘΕΜΑ: «Μέτρα στήριξης για τους μηλοπαραγωγούς των Ορεινών Πιερίων για την
φυτοπαθολογική προσβολή των καλλιεργειών τους, λόγω των βροχοπτώσεων»
Κύριε Υπουργέ,
Οι βροχοπτώσεις την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2023, προκάλεσαν σοβαρές ζημιές στις
καλλιέργειες των μηλοπαραγωγών των Ορεινών Πιερίων.
Το επιστημονικό προσωπικό του ΕΛΓΑ διαπίστωσε (με βάση και την απάντηση του
Υφυπουργού κ.Σταμενίτη με Αρ.Πρ. 44/13141 σε ερώτηση που είχα καταθέσει στη
Βουλή) ότι οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν στα μήλα φυτοπαθολογική προσβολή, και
συγκεκριμένα φουζικλάδιο.
Σε αυτή την περίπτωση όμως δεν προβλέπεται αποζημίωση αφού με βάση τον ισχύοντα
κανονισμό του ΕΛΓΑ, οι δευτερογενείς ζημιές σε καλλιέργειες, όπως οι φυτοπαθολογικές
προσβολές, δεν καλύπτονται ασφαλιστικά και ως εκ τούτου δεν αποζημιώνονται.
Με βάση την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και τα δεδομένα που υπάρχουν, προκύπτει
η ανάγκη δύο παρεμβάσεων:
1ον) Στην επικείμενη τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ να ενταχθούν στα
αποζημιωτικά αίτια και οι φυτοπαθολογικές προσβολές στις καλλιέργειες, προκειμένου να
μπορούν να αποζημιωθούν οι αγρότες.
2ον) Να εξεταστεί η περίπτωση χορήγησης έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους
μηλοπαραγωγούς που είδαν την παραγωγή τους να μειώνεται δραματικά. Άλλωστε το
2023 με Κοινή Υπουργική Απόφαση, δόθηκε ενίσχυση στους μηλοπαραγωγούς όλης της
χώρας, συνολικού ύψους 16.557.126,03 €, εκ των οποίων ποσό 134.458,90 € χορηγήθηκε
σε 135 μηλοπαραγωγούς της Πιερίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο Κύριος Υπουργός
1.Με δεδομένο ότι οι φυτοπαθολογική προσβολή με το φουζικλάδιο, έπληξε καίρια την

παραγωγή των μηλοπαραγωγών των Ορεινών Πιερίων, προτίθεται το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης να χορηγήσει μια έκτακτη ενίσχυση, όπως έγινε και το 2023;
2. Στην επικείμενη τροποποίηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, θα ενταχθούν στα
αποζημιωτικά αίτια οι φυτοπαθολογικές προσβολές στις καλλιέργειες;

Ο Ερωτών Βουλευτής
ΣπυρίδωνΚουλκουδίνας
Βουλευτής Πιερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: