30 Απριλίου 2024

Το Εργαστηριακό Κέντρο Κατερίνης στο Rakovnik της Τσεχίας


Το Εργαστηριακό Κέντρο Κατερίνης συμμετείχε σε διεθνή συνάντηση (workshop) στο
Rakovnik της Τσεχίας, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τίτλο
FEEL (Fostering reFugees inclusion), feel-project.eu.
Συγκεκριμένα πέντε εκπαιδευτικοί μαζί με τον Δ/ντη του Ε.Κ. Κατερίνης συμμετείχαν στις
εργασίες της επιμορφωτικής συνάντησης από την Δευτέρα 1 Απριλίου 2024 έως και την
Πέμπτη 25 Απριλίου 2024.
Η θεματολογία της συνάντησης αφορούσε την ενσωμάτωση των μεταναστών μαθητών
(ιδιαίτερα των Ουκρανών) στο εκπαιδευτικό σύστημα. Αναλύθηκαν διεξοδικά οι ενότητες:
α. Αύξηση της συμμετοχής των γονέων και της τοπικής κοινωνίας στο σχολείο, β. Γλωσσικό
χάσμα, λύσεις, η χρήση της τεχνολογίας, γ. Ψυχολογικές πτυχές: δυσκολία ένταξης και
κοινωνικοποίησης – Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σχετικά με την ένταξη και διαπολιτισμική
εκπαίδευση με τη συμμετοχή ψυχολόγων, παιδαγωγών και κοινωνιολόγοι δ. Αύξηση της
συμμετοχή των μεταναστών μαθητών στις σχολικές δραστηριότητες.

Οι εργασίες της συνάντησης έλαβαν χώρα στο Επαγγελματικό Λύκειο του Rakovnik (Střední
průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník) καθώς και στα γραφεία της Αμερικανικής
πολυεθνικής εταιρίας Procter & Gamble. Την Ελληνική αποστολή υποδέχθηκε με θέρμη ο

Διευθυντής του Τσέχικου σχολείου. Οι εργασίες ξεκίνησαν με το καλωσόρισμα από την
Διευθυντή της σχολικής μονάδας και συνεχίστηκαν με την παρουσίαση των στόχων του
προγράμματος. Το πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί ουσιαστικά συνέχεια του προγράμματος
Erasmus+ WAY σκοπεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών για την
αποτελεσματικότερη διαμόρφωση στρατηγικών ένταξης των μεταναστών μαθητών (με
επίκεντρο τους μαθητές από την Ουκρανία). Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (συνολικά
40), είχαν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν ενδιαφέροντα εργαστήρια σχετικά με την
θεματολογία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Τέλος, οι συντονιστές του προγράμματος, οργάνωσαν τις επόμενες ενέργειες , προκειμένου
οι αποκτηθείσες γνώσεις να μεταφερθούν σε κάθε χώρα (διοργάνωση ημερίδων τοπικά)
και να δημοσιευθεί η σχεδιαζόμενη εργαλειοθήκη (tookit), η οποία θα δοθεί στο ευρύτερο
κοινό και στα Ελληνικά, σύντομα μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος feel-project.eu.

Δεν υπάρχουν σχόλια: