24 Μαΐου 2024

Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο από την ΕΦΕΕ Ν. Πιερίας | Όλη η ενημέρωση την Κυριακή 26.05 στο Επιμελητήριο Πιερίας

Ώρα Έναρξης 10:00
 
• Αλλαγές που αφορούν στο έτος 2023
• Αλλαγές που αφορούν στο έτος 2024

• Μείωση τέλους επιτηδεύματος
• Ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση ατομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας
• Λοιπές μειώσεις του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και ειδικές ρυθμίσεις
• Φορολόγηση επί του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα που διέκοψαν την ατομική επιχειρηματική δραστηριότητά τους και έχουν συστήσει μονοπρόσωπη εταιρεία
• Μείωση της προκαταβολής φόρου
• Εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων
• Διάρκεια και φορολογική αντιμετώπιση βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων
• Έκπτωση δαπανών ανακαίνισης κτιρίων
• Διαδικασίες μεταβολής φορολογικής κατοικίας
• Χωριστή φορολογική δήλωση συζύγων

Δεν υπάρχουν σχόλια: