14 Μαΐου 2024

Έναρξη Σεμιναρίων Επιμόρφωσης Εργοδοτών και Εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού ασφαλείας


Ηλίας Χατζηχριστοδούλου : «Η Διοίκηση του Επιμελητηρίου Πιερίας στο πλαίσιο της δέσμευσής της
για την εκπαίδευση και επιμόρφωση των επιχειρηματιών - μελών του, συνεχίζει τη διοργάνωση
σεμιναρίων για την κατάρτιση των επαγγελματιών σε θέματα που άπτονται της δραστηριότητάς
τους.»
​Το Επιμελητήριο Πιερίας συνεπές προς την υπ. αριθ. 2432/12.01.2024 απόφαση του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συνεχίζει και για το 2024 τη διεξαγωγή σεμιναρίων
κατάρτισης, «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού
ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας επικινδυνότητας (χαμηλής)».
Σύμφωνα με την ανωτέρω υπουργική απόφαση, κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό
υποχρεούται να έχει Τεχνικό Ασφαλείας, σε διαφορετική περίπτωση, και για όσο διάστημα απασχολεί
προσωπικό, οφείλει να συνάψει σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων σε εξωτερικό τεχνικό ασφαλείας.
Η έναρξη του σεμιναρίου πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Μαΐου, στη Σχολή του Επιμελητηρίου και
δίνει την ευκαιρία σε εργοδότες που επιθυμούν να επιμορφωθούν για να αναλάβουν οι ίδιοι
καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια: