22 Μαΐου 2024

Ετήσια Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων


Ηρακλής Τσιτλακίδης: « Είμαστε ο κλάδος που συνεισφέρει τα μέγιστα στην
εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην απασχόληση»
«Οφείλουν όλοι οι θεσμικοί μας εταίροι, να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα του
ελληνικού ξενοδοχείου, ώστε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον σημαντικό
αναπτυξιακό μας ρόλο», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ένωσης
Ξενοδόχων Πιερίας και Αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ.
Ηρακλής Τσιτλακίδης, στο περιθώριο της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΞ, η
οποία πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή των Ενώσεων Ξενοδόχων από όλη
την Ελλάδα.
Όπως ανέφερε ο κ. Τσιτλακίδης, το βασικό μήνυμα είναι η ενότητα απέναντι στις
προκλήσεις της υπερφορολόγησης και της υπερρύθμισης, με ορατό τον κίνδυνο να
ανακύψει έλλειμμα ανταγωνιστικότητας σε ένα διεθνοποιημένο προϊόν όπως είναι ο
ελληνικός Τουρισμός, εν μέσω μάλιστα ενός γενικότερα ασταθούς γεωπολιτικού
περιβάλλοντος.
«Προτάξαμε την διάθεση συνεργασίας με τους θεσμικούς μας εταίρους, ώστε το
ελληνικό ξενοδοχείο να συνεχίσει να αποτελεί την προμετωπίδα της ελληνικής
φιλοξενίας, καθώς και την ανάγκη περαιτέρω ισχυροποίησης της ΠΟΞ μέσω της
οικονομικής της ενίσχυσης. Παραμένουμε ο κλάδος που συνεισφέρει τα μέγιστα
στην εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας και στην απασχόληση, και με
ικανοποίηση διαπιστώνουμε πως μία καλή τουριστικά χρονιά δεν αφορά μόνο τις
επιχειρήσεις μας, αλλά και το σύνολο των υπόλοιπων επαγγελματιών στους οποίους
διαχέεται σημαντικό μερίδιο των εσόδων μας».
Και όλα αυτά, όπως υπογραμμίζει ο Αντιπρόεδρος της ΠΟΞ, την στιγμή που μέσω
της κλαδικής τους σύμβασης, αποδίδεται στο στελεχιακό τους δυναμικό, κοινωνικό
μέρισμα σημαντικά ανώτερο των υπόλοιπων κλάδων της εθνικής οικονομίας.
«Οφείλουν όλοι οι θεσμικοί μας εταίροι, να διαφυλάξουν την ανταγωνιστικότητα του
ελληνικού ξενοδοχείου, ώστε να συνεχίσουμε να διαδραματίζουμε τον σημαντικό
αναπτυξιακό μας ρόλο», επισήμανε ο κ. Τσιτλακίδης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης της Πανελλήνιας
Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, τέθηκαν μια σειρά ζητημάτων που αφορούν τον κλάδο με
έμφαση στη φορολόγηση, στο οικονομικό περιβάλλον και στις απαιτήσεις που
καλούνται να ανταπεξέλθουν σε ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό διεθνές περιβάλλον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: