21 Μαΐου 2024

«Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών κατά την εκτέλεση γεωργικών και άλλων εργασιών στην ύπαιθρο»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας υπενθυμίζει στους
αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους και όσους ασκούν γεωργικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο,
ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (1η Μαΐου έως 31η Οκτωβρίου) πρέπει να είναι
ιδιαίτερα προσεκτικοί και να λαμβάνουν όλα τα προληπτικά μέτρα κατά την εκτέλεση των γεωργικών
και άλλων εργασιών στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως είναι η χρήση


εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες, μελισσοκομικές εργασίες κ.λ.π.
Ειδικότερα αναφέρονται:
1. Απαγορεύεται η καύση υπολειμμάτων των καλλιεργειών, μια από τις συχνότερες αιτίες πρόκλησης
πυρκαγιών με ανυπολόγιστες συνέπειες στο περιβάλλον, την οικονομία και τη ζωή όλων. Εξάλλου
και σύμφωνα με τους Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής, είναι μια λανθασμένη πρακτική που έχει
δυσμενείς συνέπειες για το έδαφος, το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Η καύση
καταστρέφει την οργανική ουσία, υποβαθμίζει το έδαφος και μειώνει τις μελλοντικές αποδόσεις των
καλλιεργειών. Η φωτιά εξοντώνει τους πληθυσμούς των ωφέλιμων εντόμων χωρίς να επηρεάζει τους
πληθυσμούς των επιβλαβών εντόμων που διαχειμάζουν στο έδαφος, με συνέπεια να εντείνεται η
καταστρεπτική τους δράση την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
Η καύση υπολειμμάτων αποτελεί παράβαση Πολλαπλής Συμμόρφωσης και επιφέρει μείωση των
ενισχύσεων που δικαιούνται οι παραγωγοί.
2. Να γίνεται σωστή συντήρηση των αγροτικών μηχανημάτων ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση
σπινθήρων κατά την χρήση τους. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίνεται στις θεριζοαλωνιστικές
μηχανές όπου θα πρέπει να γίνεται έλεγχος για την σωστή λειτουργία των πυροσβεστήρων.

3. Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι κτηνοτρόφοι καθώς συχνά κινούνται με τα κοπάδια
τους σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου η κατάσβεση τυχόν εστίας πυρκαγιάς είναι ακόμη πιο
δύσκολη.
4. Οι μελισσοκόμοι να μην προβαίνουν σε εργασίες που απαιτούν άναμμα φωτιάς, π.χ. κάπνισμα
μελισσιών, πυροσφράγιση κυψελών κλπ.
Πέραν των παραπάνω, καλούνται όλοι οι καλλιεργητές, για όσο χρονικό διάστημα είναι πολύ
υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, να μειώσουν τις εργασίες τους στην ύπαιθρο στις απολύτως
απαραίτητες ώστε να μην γίνονται υπαίτιοι πρόκλησης πυρκαγιάς από αμέλεια, οφειλόμενη σε
γεωργικές εργασίες. Τέλος παρακαλούνται οι παραγωγοί να ενημερώνουν άμεσα την Πυροσβεστική
Υπηρεσία στο 199 για τυχόν εστίες φωτιάς που παρατηρούν στις περιοχές που δραστηριοποιούνται.

Η Αν. Προϊσταμένη της Δ/νσης

Πηνελόπη Βουλγαρίδου

Δεν υπάρχουν σχόλια: