6 Μαΐου 2024

Xρέη: Ποιοι οφειλέτες βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

 


Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ αναμένεται να βρεθούν περισσότεροι από 2 εκατομμύρια οφειλέτες για παλαιά και «φρέσκα» φορολογικά χρέη τουλάχιστον 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ .

Oι παραπάνω κινδυνεύουν να βρεθούν αντιμέτωποι με κατασχέσεις  τραπεζικών λογαριασμών, ενοικίων, μισθών και συντάξεων  αλλά με και δεσμεύσεις  περιουσιακών στοιχείων καθώς η βασική προτεραιότητα της  ΑΑΔΕ φαίνεται πως είναι η είσπραξη όσο το δυνατόν περισσότερων εσόδων από την τεράστια δεξαμενή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ, το 2024 ενεργοποιείται  η ολοκληρωμένη στρατηγική είσπραξης προκειμένου να αυξήσει τα έσοδα από ληξιπρόθεσμες οφειλές με βελτίωση της οικειοθελούς συμμόρφωσης-μέσω κατάλληλης και έγκαιρης ενημέρωσης των φορολογουμένων- και της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, μέσω προτεραιοποίησης με χρήση κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου, περιοδικής αξιολόγησης των οφειλετών και χρήση του συστήματος Eispraxis.

Μάλιστα όσον αφορά στο θέμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών, το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ αναφέρει τα εξής: 

 • Θα πρέπει να εισπραχθεί το ποσό  τουλάχιστον 2,8 δισ. ευρώ έναντι παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.
 • Θα πρέπει η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης (ΕΜΕΙΣ) να εισπράξει τουλάχιστον 700 εκατ. ευρώαπό μεγάλους οφειλέτες και στοχευμένες δράσεις.
 • Θα πρέπει να εισπράξει 28 εκατ. ευρώ έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την Τελωνειακή Διοίκηση.
 • Θα πρέπει να γίνει εισπραξιμότητα 32% επί των νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογουμένων.
 • Ως ανεπίδεκτων είσπραξης χαρακτηρίζονται τα  380 εκατ. ευρώ εκ των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φορολογούμενων. Από  το ποσό των 107,180 δισ. ευρώ των συνολικών ληξιπρόθεσμων οφειλών, εισπράξιμα μπορούν να χαρακτηριστούν τα 80,859 δισ. ευρώ, αφού 26,321 δισ. ευρώ κρίνονται ως ανεπίδεκτα είσπραξης.
 • Θα πρέπει να επεξεργαστούν οι αιτήσεις αναδιάρθρωσης οφειλών Εξωδικαστικού Μηχανισμού ν.4469/2017 και ν.4738/2020 από την ΕΜΕΙΣ.
 • Θα πρέπει να αξιολογηθούν οι οφειλέτες  ληξιπρόθεσμων οφειλών σε περιοδική βάση.
 • Θα πρέπει να γίνει η  κεντρικοποίηση βεβαίωσης και είσπραξης σε Θεσσαλονίκη (ΚΕΒΕΙΣ).
 • Θα πρέπει να γίνει ένταξη των Τελωνειακών Υπηρεσιών στο Ηλεκτρονικό Κατασχετήριο μέσω συστήματος Eispraxis.
 • Υπηρεσία διαλειτουργικότητας στους δήμους για ψηφιακή δέσμευση και άρση δέσμευσης ενημερότητας.
 • Θα πρέπει να επεκταθεί η ψηφιοποίηση του κυκλώματος επιστροφών φόρου – Διαλειτουργικότητα με ΕΦΚΑ / ΗΔΙΚΑ.
 • Θα πρέπει να υλοποιηθούν οι απαιτήσεις  που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο του ν. 4738/2020 (Α’ 207) «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», αναφορικά με τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών».
 • Θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά το ποσοστό  εισπράξεων έναντι πραγματικών ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης.
 • Θα πρέπει να αυξηθεί σταδιακά το  ποσοστό εισπράξεων έναντι άμεσα εισπρακτέων απαιτήσεων της Τελωνειακής Διοίκησης.
 • Στο 70% το ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Φορολογικής Διοίκησης . Αυτό αφορά οφειλέτες για τους οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να πάρει μέτρα.
 • Στο 70% το ποσοστό των οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης της Τελωνειακής Διοίκησης. Αυτό αφορά οφειλέτες για τους οποίους η Τελωνειακή Διοίκηση δύναται να πάρει μέτρα..enikos.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια: