13 Ιουνίου 2024

«Προσφυγή των ελεύθερων επαγγελματιών στο ΣτΕ κατά του νέου φορολογικού νόμου και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 17.6.2024»

Η Συντονιστική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών -Επιστημόνων –
Επαγγελματοβιοτεχνών και Εμπόρων, όπως είχε προαναγγείλει σε συνέντευξη
Τύπου στις 3 Ιουνίου,

προχωρά τη Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024, στις 12.00, σε δικαστική
προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του νέου άδικου νόμου για τη
φορολόγηση τους ενώ για την ίδια ώρα διοργανώνει και συγκέντρωση διαμαρτυρίας
έξω από τα δικαστήρια.
Μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής θα καταθέσουν στο Ανώτατο Δικαστήριο Αιτήσεις
Ακυρώσεως κατά του ν. 5073/2023, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε τεκμαρτό
φορολογητέο εισόδημα για τους ελεύθερους επαγγελματίες και επιστήμονες. Μία
κυβερνητική απόφαση που στοχεύει κυρίως στην είσπραξη υψηλότερων φόρων και
όχι στην προσπάθεια περιορισμού της φοροδιαφυγής, καθώς παραμένουν στο
απυρόβλητο πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι με τις Αιτήσεις Ακύρωσης θα προσβληθεί η υπ’ αριθ. Α1055/2024
απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που αφορά στον καθορισμό της διαδικασίας
αμφισβήτησης του ελάχιστου ετήσιου εισοδήματος από επιχειρηματική
δραστηριότητα, του χρόνου διενέργειας του ελέγχου καθώς και των ειδικότερων
θεαμάτων για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρ. 28Α του Ν. 4172/2013 και η
οποία αποτελεί την πρώτη χρονικά μετά την ψήφιση του νόμου κανονιστική και
διοικητικά προσβλητέα πράξη εφαρμογής του.

EN ISO 9001:2015
No.: 01012187
προτείνοντας λύσεις, υποδεικνύοντας τυχόν προβληματικές επί σχεδίων νόμων και
μεταρρυθμίσεων, με μοναδικό στόχο την πρόληψη και την έναρξη έγκαιρου διαλόγου
προς αποφυγή μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα δυσχεράνουν τόσο τη λειτουργία των
επιχειρήσεων όσο και το έργο της Πολιτείας.
                  
Από το Ε.Ε.Α.

Δεν υπάρχουν σχόλια: