21 Ιουνίου 2024

Χρηματοδότηση 350.000 ευρώ στη ΔΕΥΑΚ από το Υπουργείο Εσωτερικών


 Τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Εσωτερικών με το ποσό των 350.000 ευρώ, μέσω του προγράμματος για την αποκατάσταση ζημιών από ισχυρά καιρικά φαινόμενα και συγκεκριμένα από την κακοκαιρία Άριελ, έλαβε η ΔΕΥΑ Κατερίνης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από κονδύλια του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης και αφορά σε έργα βελτίωσης και αποκατάστασης των υποδομών της ΔΕΥΑΚ, καθώς και σε παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές.

Η χρηματοδότηση έγινε αποδεκτή στην τελευταία συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ και αφορά σε συγκεκριμένες μελέτες και έργα, τα οποία θα υλοποιηθούν με διαγωνιστικές διαδικασίες το επόμενο χρονικό διάστημα. Συγκεκριμένα τα έργα αφορούν στην αποκατάσταση βλαβών δικτύων με τη χρήση μισθωμένων μηχανικών μέσων, στην αποκατάσταση εξοπλισμού του αντλιοστασίου ύδρευσης Παραλίας, στην προμήθεια αμμοχάλικων για αποκατάσταση βατότητας οδών και στην αποκατάσταση προστασίας και θωράκισης του κεντρικού υδραγωγείου Κατερίνης.

Με την υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων η ΔΕΥΑΚ θα αντιμετωπίζει τα υδρευτικά προβλήματα του Δήμου Κατερίνης που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα τον Δεκέμβριο του 2022 και λόγω την οποίων κηρύχθηκε η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Επιπλέον, θα βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της προς τους δημότες εξασφαλίζοντας την αδιάκοπη παροχή νερού και τις προβλεπόμενες από το νόμο προδιαγραφές ποιότητας νερού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: