11 Ιουλίου 2024

«Τη δημιουργία βαθμολογικού κέντρου για τις πανελλήνιες εξετάσεις στην Πιερία, ζητά ο Σπύρος Κουλκουδίνας»


Με παρέμβασή του στον Υπουργό Παιδείας κ.Πιερρακάκη, ο Σπύρος Κουλκουδίνας ζητά
να εξεταστεί η προοπτική λειτουργίας εξεταστικού κέντρου για τις πανελλήνιες εξετάσεις
στην Πιερία.
Όπως αναφέρει ο κ.Κουλκουδίνας, συνηγορώντας και σε αίτημα της τοπικής ΕΛΜΕ, Στην
Πιερία δεν έχει λειτουργήσει έως σήμερα βαθμολογικό κέντρο για τις πανελλήνιες
εξετάσεις παρά το γεγονός ότι η εκπαιδευτική κοινότητα στην περιοχή, πληροί όλα τα
κριτήρια για να ασκήσει τα καθήκοντα του βαθμολογητή.
Χαρακτηρίζει ως παράδοξο το γεγονός, η Πιερία, ένας νομός που διαθέτει 13 Γενικά
Λύκεια και 4 Επαγγελματικά Λύκεια, να μην έχει επιλεγεί εδώ και χρόνια ως ένας νομός
που θα φιλοξενεί βαθμολογικό κέντρο για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Ο κ.Κουλκουδίνας τονίζει ότι η δημιουργία βαθμολογικού κέντρου θα συμβάλλει και στην
αναβάθμιση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο νομό.
Στην κοινοβουλευτική του παρέμβαση προς τον Υπουργό Παιδείας, ο κ.Κουλκουδίνας
αναφέρει ότι τα βαθμολογικά κέντρα στα οποία βαθμολογούνται τα γραπτά των μαθητών
στις πανελλήνιες εξετάσεις ορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση κάθε χρόνο, τις
παραμονές έναρξης των εξετάσεων ενώ οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως βαθμολογητές
πρέπει να έχουν διδάξει ένα τουλάχιστον από τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά το τελευταίο
έτος διδασκαλίας τους.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της κοινοβουλευτικής πρωτοβουλίας του
κ.Κουλκουδίνα:

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η

Προς τον Υπουργό Παιδείας
κ.ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗ Κυριάκο
ΘΕΜΑ: «Δημιουργία βαθμολογικού κέντρου για τις πανελλήνιες εξετάσεις στην
Πιερία»

Κύριε Υπουργέ,
Όπως είναι γνωστό, τα βαθμολογικά κέντρα στα οποία βαθμολογούνται τα γραπτά των
μαθητών στις πανελλήνιες εξετάσεις ορίζονται με σχετική Υπουργική Απόφαση κάθε
χρόνο, τις παραμονές έναρξης των εξετάσεων.
Οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως βαθμολογητές πρέπει να έχουν διδάξει ένα τουλάχιστον
από τα εξεταζόμενα μαθήματα κατά το τελευταίο έτος διδασκαλίας τους.
Στην Πιερία δεν έχει λειτουργήσει έως σήμερα βαθμολογικό κέντρο για τις πανελλήνιες
εξετάσεις παρά το γεγονός ότι η εκπαιδευτική κοινότητα στην περιοχή, πληροί όλα τα
κριτήρια για να ασκήσει τα καθήκοντα του βαθμολογητή.
Ταυτόχρονα, είναι τουλάχιστον παράδοξο, ένας νομός που διαθέτει 13 Γενικά Λύκεια και
4 Επαγγελματικά Λύκεια, να μην έχει επιλεγεί εδώ και χρόνια ως ένας νομός που θα
φιλοξενεί βαθμολογικό κέντρο για τις πανελλήνιες εξετάσεις.
Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας οφείλει να εξετάσει όλα τα αντικειμενικά
κριτήρια και δεδομένα για τη λειτουργία βαθμολογικού κέντρου στην Πιερία.
Μια τέτοια εξέλιξη θα συμβάλλει και στην αναβάθμιση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων
των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νομό.
Σχετικό αίτημα άλλωστε έχει κατατεθεί και από την ΕΛΜΕ Πιερίας.
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός
1.Προτίθεται να εξετάσει τη λειτουργία εξεταστικού κέντρου για τις πανελλήνιες εξετάσεις
στην Πιερία;

Ο Ερωτών Βουλευτής
Σπυρίδων Κουλκουδίνας
Βουλευτής Πιερίας

Δεν υπάρχουν σχόλια: