12 Σεπτεμβρίου 2018

Δήμος Κατερίνης: Ανακοίνωση για καταβολή προνοιακών επιδομάτων Ιουλίου - Αυγούστου 2018 στο νομό Πιερίας


Το Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλων του Δήμου Κατερίνης ανακοινώνει ότι η πληρωμή  των προνοιακών επιδομάτων που αφορά στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου 2018 θα πραγματοποιηθεί στις 17/09/2018 μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
Η Αντιδήμαρχος
Μακρίδου Παρθένα

Δεν υπάρχουν σχόλια: