6 Νοεμβρίου 2018

6 Νοεμβρίου: Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος στον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις

Το 2001, από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και κατά τη διάρκεια της θητείας του Kofi Annan ως Γενικού Γραμματέα, η6η Νοεμβρίου ανακηρύχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα για την Παρεμπόδιση της Εκμετάλλευσης του Περιβάλλοντος από τον Πόλεμο και τις Ένοπλες Συγκρούσεις. 
Το όλο σκεπτικό συμπεριλάμβανε την ιδέα, ότι οι ζημιές που προκαλούνται στο περιβάλλον κατά τη διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων επηρεάζουν τα οικοσυστήματα και τους φυσικούς πόρους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος των συγκρούσεων.

Για την τήρηση των παραπάνω, ο Γενικός Γραμματέας σημείωσε ότι,«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας από το διάλογο και τη διαμεσολάβηση της προληπτικής διπλωματίας, για να συγκρατήσουμε την αλόγιστη εκμετάλλευση των φυσικών πόρων από την τροφοδοσία και τη χρηματοδότηση των ενόπλων συγκρούσεων και την αποσταθεροποίηση των εύθραυστων θεμελίων της ειρήνης».

Διάφορα ημερολόγια του World Wide Web αναφερόμενα στην 6ηΝοεμβρίου αποκαλούν σε συντομογραφία την ημέρα, ως Παγκόσμια Ημέρα για την Προστασία του Περιβάλλοντος από τον Πόλεμο.
Ovi_greece_1116_008a.gif

Δεν υπάρχουν σχόλια: