13 Δεκεμβρίου 2018

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για τις Πανελλαδικές

Εγκύκλιο για τις πανελλαδικές εξετάσεις εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας για την ενημέρωση των μαθητών.
Οι φετινοί υποψήφιοι θα εξεταστούν σε τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, εκ των οποίων τα δύο θα έχουν βαθμό συντελεστή. Στην περίπτωση που οι υποψήφιοι επιθυμούν να "ανοίξουν" και δεύτερο επιστημονικό πεδίο, έχουν τη δυνατότητα εξέτασης και 5ου μαθήματος.

Υπολογισμός μορίων

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων προκύπτει αποκλειστικά από τον βαθμό επίδοσης των τεσσάρων μαθημάτων, ανάλογα και με τον συντελεστή βαρύτητας ανά μάθημα. Ο τύπος υπολογισμού είναι ο εξής:
[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 1,3) + (Β x 0,7) ] x 100 = Σύνολο μορίων

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος διεκδικεί την εισαγωγή του σε πεδίο με μειωμένους συντελεστές βαρύτητας, ο τύπος υπολογισμού διαμορφώνεται ως εξης:

[ (Α+Β+Γ+Δ) x 2 + (Α x 0,9) + (Β x 0,4) ] x 100 = Σύνολο μορίων.

Σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν αλλαγές στην διαδικασία επιλογής μαθημάτων και τρόπου υπολογισμού σε σχέση με πέρσι.

Δείτε τον πίνακα με τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά ομάδα προσανατολισμού και συντελεστή βαρύτητας:
ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ ΕΝΑ (1) ή ΔΥΟ (2) ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ


thetoc.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: