3 Μαΐου 2019

Γεώργιος Τσιαλός: Aνάδειξη του φυσικού πλούτου του Δήμου Κατερίνης (video)

Η ανάδειξη του φυσικού πλούτου, της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του Δήμου Κατερίνης, είναι βασική προτεραιότητα για το συνδυασμό ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ.

Σωστή και ορθολογική χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών

Με τη σωστή και ορθολογική χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φωτοβολταϊκά, Ανεμογεννήτριες, Βιομάζα, μικρά Υδροηλεκτρικά) και την αξιοποίηση του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, μπορούμε να δημιουργήσουμε σημαντικά οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη για τον Δήμο Κατερίνης.

Αξιοποίηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων στο Δήμο Κατερίνης

Ο Δήμος Κατερίνης είναι από τους λίγους δήμους στην Ελλάδα που δεν κατάφερε να αποκτήσει ούτε ένα ανενεργό στρατόπεδο ή άλλη παρόμοια έκταση στα όρια του Δήμου. Για τον συνδυασμό ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΩΡΑ είναι βασική προτεραιότητα η αξιοποίησή τους, προς όφελος των δημοτών και την αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου με τη δημιουργία κοινωνικών υποδομών, κοινόχρηστων χώρων και την ανάπτυξη εγκαταστάσεων με δυνατότητα οικονομικής απόδοσης για τον Δήμο.

Ψηφίζω Γεώργιο Τσιαλό, βάζω ένα συν(+) στην Κατερίνη του αύριο!

Δεν υπάρχουν σχόλια: