12 Σεπτεμβρίου 2019

Επίβλεψη Αντιπεριφερειάρχη σε οδικά έργα της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Σοφία Μαυρίδου, Αντπεριφερειάρχης Πιερίας: «Δρομολογούμε και υλοποιούμε σημαντικά έργα υποδομών, που αναβαθμίζουν το οδικό μας δίκτυο, βελτιώνουν τις οδικές συνθήκες ασφαλείας, διευκολύνουν την πρόσβαση στην Πιερία και αποτελούν προτεραιότητα για την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας»
Με ταχείς ρυθμούς, εξελίσσονται οι παρεμβάσεις του έργου της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ, ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-2019».
Η παρούσα μελέτη, προϋπολογισμού  360.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), έχει σαν αντικείμενο την εκτέλεση εργασιών, για τη συντήρηση και την αποκατάσταση ζημιών –φθορών, σε επιμέρους τμήματα του καταστρώματος της 5ης Επαρχιακής Οδού «Κατερίνης – Δίον – Πλατανάκια.
Επιτόπιο έλεγχο στις εργασίες, πραγματοποίησε, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας, κ. Σοφία Μαυρίδου με τον Αναπληρωτή Προϊστάμενο της Υποδιεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, κ. Παναγιώτη Μαυρίδη, εκφράζοντας την ικανοποίησή τους καθώς και την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα του εν λόγω έργου.
«Η υλοποίηση έργων βελτίωσης και συντήρησης του οδικού δικτύου, αποτελεί προτεραιότητά μας. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, που περιλαμβάνουν αποκαταστάσεις οδοστρώματος, διαγραμμίσεις, αντικατάσταση κατεστραμμένων σημάτων και στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων κ.ά., αναβαθμίζουμε την περιοχή και την καθημερινότητα των πολιτών»,επεσήμανε η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας.
Οι εργασίες, που προβλέπονται για την υλοποίηση του έργου, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, περιληπτικά, εκσκαφές, καθαρισμούς και επενδύσεις τάφρων, κατασκευή σωληνωτού οχετού μετά των φρεατίων αυτού, αποκατάσταση στηθαίου ασφαλείας, αποκαταστάσεις ασφαλτικών οδοστρωμάτων, εργασίες διαγραμμίσεως στα νέα ασφαλτοστρωμένα τμήματα, εργασίες σήμανσης-ασφάλειας οδών με τοποθέτηση πινακίδων κατάλληλου τύπου κ.ά..

Δεν υπάρχουν σχόλια: