21 Ιανουαρίου 2020

Ανακοίνωση της Διεύθυνσης Οικονομικών του Δήμου Κατερίνης


Ο Δήμος Κατερίνης σύμφωνα με τις αριθ. 590/2016 και 347/2018 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα “Καθορισμός τελών από τη χρήση Κ.Χ. πλατειών πεζοδρόμων κλπ Δήμου Κατερίνης” , ανακοινώνει τα κάτωθι, όσον αφορά στον τρόπο πληρωμής του τέλους για τη χρήση των κοινοχρήστων χώρων με την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων για το έτος 2020.

Για 
* Δημοτική Ενότητα Κατερίνης 
  (πλην οικισμό Ολυμπιακής Ακτής) 
* Δημοτική Κοινότητα Καλλιθέας και 
* Δημοτική Κοινότητα Περίστασης :
Το 30% του τέλους θα πληρώνεται με την έναρξη της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου (συγκεκριμένα από την έναρξη λειτουργίας του Ταμείου του Δήμου, ήτοι από 16 Ιανουαρίου τρέχοντος έτους) και το υπόλοιπο 70% μέχρι και την 10η  Αυγούστου τρέχοντος έτους.
Για 
* οικισμό Ολυμπιακής Ακτής, 
* Τοπική Κοινότητα Παραλίας και 
* Λοιπές Κοινότητες του Δήμου :
Το 30% του τέλους θα πληρώνεται με την έναρξη της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και το υπόλοιπο 70% μέχρι και την 31η  Ιουλίου τρέχοντος έτους.
* Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του τέλους, θα υπάρξει έκπτωση 40% (από την έναρξη της χρήσης του κοινόχρηστου χώρου). 
*   Σε περίπτωση τμηματικής καταβολής του τέλους, η έκπτωση θα ανέρχεται σε 30%.


Εκ της Διευθύνσεως 
Οικονομικών Υπηρεσιών Δήμου Κατερίνης
Κιτιξής Κωνσταντίνος

Δεν υπάρχουν σχόλια: