12 Ιουνίου 2020

Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί μπιφτέκι κοτόπουλο με σαλμονέλα

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ανακαλεί μη ασφαλές προϊόν και ζητά από τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν το "Ύψηστον Μπιφτέκι Κοτόπουλο" με αριθμό παρτίδας LOT 06720, με ημερομηνία ανάλωσης 09/03/2021 και ημερομηνία κατάψυξης 09/03/2020.

Οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν τα κλιμάκιά του εντόπισαν την παρουσία του παθογόνου μικροοργανισμού σαλμονέλα και αποφάσισαν την ανάκληση του προϊόντος και τη σύσταση της μη κατανάλωσής του.

Πιο συγκεκριμένα:

"Ανάκληση μη ασφαλούς προϊόντος

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής, κατά τη διενέργεια ελέγχων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος Μικροβιολογικών Κριτηρίων Ασφάλειας Τροφίμων» έτους 2020, προέβη σε δειγματοληψία παρασκευάσματος κρέατος

με τα στοιχεία: «ΥΨΗΣΤΟΝ ΜΠΙΦΤΕΚΙ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ», αριθμού παρτίδας LOT 06720, με ημερομηνία ανάλωσης 09/03/2021 και ημερομηνία κατάψυξης 09/03/2020, που παράγεται από την εταιρεία «ΜΕΑΤΚΑ Α.Ε.» και σε συνεργασία με τα Εργαστήρια Δοκιμών και

Ερευνών Τροφίμων Αθηνών του Ε.Φ.Ε.Τ., διαπιστώθηκε η ΠΑΡΟΥΣΙΑ του παθογόνου μικροοργανισμού Salmonella spp. στο ανωτέρω δείγμα.

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν, να μην το καταναλώσουν".

Δεν υπάρχουν σχόλια: