16 Ιουνίου 2020

Π.Ε.ΠΙΕΡΙΑΣ:Πρόσκληση για την ενημερωτική συνάντηση του έργου της ΠΚΜ: «Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας»


Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014- 2020”, υλοποιεί το έργο: «Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας»
Μέσω του Μηχανισμού αυτού η Περιφέρεια θα έχει πλέον τη δυνατότητα της συστηματικής και επιστημονικά αξιόπιστης καταγραφής και παρακολούθησης της υφιστάμενης κατάστασης και των τάσεων της αγοράς εργασίας σε δεξιότητες και επαγγέλματα, σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες της. Ο Μηχανισμός αναπτύσσει συνεχώς τις δράσεις του και οι εμπειρογνώμονες-στελέχη του έχουν ήδη παράξει ένα αξιόλογο έργο. Στο πλαίσιο αυτό επειδή κρίνεται ότι πρέπει να ενημερωθούν οι τοπικοί φορείς , σας προσκαλούμε σε συνάντηση την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.00πμ στην αίθουσα Συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας που βρίσκεται στο Διοικητήριο Κατερίνης (28ης Οκτωβρίου 40, 4ος όροφος).

Η Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Πιερίας
Σοφία Μαυρίδου
Ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος 
Κωνσταντίνος Ν. Γιουτίκας
Πρόγραμμα ενημερωτικής συνάντησης του έργου: «Περιφερειακός Μηχανισμός διάγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας» 

11.00-11.15 Προσέλευση
11.15-11.30 Χαιρετισμοί
11.30-11-45 Σύντομη παρουσίαση του Έργου
11.45-12.00 Ανάπτυξη του Έργου και των στοιχείων που μπορούν να αντληθούν
από αυτό καθώς και μελλοντικές δράσεις του ΜΔΑΑΕ της ΠΚΜ
12.00-12.30 Ερωτήσεις - Συζήτηση

Δεν υπάρχουν σχόλια: