15 Ιουλίου 2020

Ανακοίνωση

C:\Users\PC\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\ALITHIA-IKA.JPG

Το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Πιερίας, καλεί όλα τα μέλη του στην ετήσια Γενική Συνέλευση με τα παρακάτω θέματα:

1.Διοικητικός απολογισμός – στόχοι, δράσεις για το έτος 2020
2.Οικονομικός απολογισμός

Η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 20 Ιουλίου και ώρα 10:30 το πρωί, στην κάτω αίθουσα της ΕΚΑΒΗΣ .

Σε περίπτωση που δεν έχει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί στις 21 Ιουλίου την ίδια ώρα, και στον ίδιο χώρο.

Σε περίπτωση που πάλι δεν έχει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί ημέρα Τετάρτη στις 22 Ιουλίου την ίδια ώρα, και στον ίδιο χώρο.

Για τη διοίκηση του σωματείου.
Ο Προέδρος                              Ο Γραμματέας
Γιάννης Ευαγγελόπουλος        Αστέριος Κλιγκόπουλος 

Δεν υπάρχουν σχόλια: