8 Σεπτεμβρίου 2020

Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο, συγκροτήθηκε στον Δήμο Κατερίνης


Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων συγκρότησε ο Δήμος Κατερίνης με σκοπό την πραγματοποίηση κοινωνικών ερευνών για θέματα κακοποίησης ανηλίκων και τη σύνταξη έκθεσης συμβάντων ανηλίκων που βρίσκονται σε κίνδυνο.


Σύμφωνα με την Α.Π. οικ.26800/27-8-2020 απόφαση που υπέγραψε ο Αντιδήμαρχος Γιώργος Τσιαλός, η Ομάδα Προστασίας Ανηλίκων αναλαμβάνει δράση εφόσον α) δεχθεί σχετική ειδοποίηση από την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας, β) εφόσον δεχθεί καταγγελία, έστω και ανώνυμη, για κακοποίηση ανηλίκου στα όρια του Δήμου Κατερίνης ή γ) εφόσον λάβει εισαγγελική εντολή για τη διεξαγωγή σχετικής έρευνας.

Σε δηλώσεις του ο Δήμαρχος Κατερίνης, Κώστας Κουκοδήμος, ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Μετά από έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, ως Δήμος Κατερίνης προχωρήσαμε σε συγκρότηση Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων (Ο.Π.Α.) προκειμένου να συμβάλουμε στη διαφύλαξη ανηλίκων από ποικίλες μορφές κακοποίησης. Αυτό το έργο είναι πολύ σοβαρό, γι’ αυτό και το αναλαμβάνουμε με υπευθυνότητα και μεγάλη ευαισθησία, συνεργαζόμενοι με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με τις Δικαστικές Αρχές καθώς και με ευαισθητοποιημένους πολίτες.

Γι’ αυτό, όπως εύλογα καταλαβαίνει κανείς, το έργο μας δεν σταματά στη συγκρότηση της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων. Θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να ενημερωθεί και ευαισθητοποιηθεί η τοπική μας κοινωνία, κάτι που θα προωθήσουμε όχι μόνο με σχετικές ανακοινώσεις αλλά και με δράσεις, όταν βέβαια ξεπεραστεί η παρούσα υγειονομική κρίση».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο Αντιδήμαρχος κ. Τσιαλός, «η συγκρότηση της Ομάδας Προστασίας Ανηλίκων Δ.Κατερίνης έγινε από έξι υπαλλήλους του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Ισότητας των Φύλλων του Δ.Κατερίνης, οι οποίοι θα συνιστούν τα πρόσωπα αναφοράς του Δήμου Κατερίνης για τη λειτουργία της Εθνικής Γραμμής Προστασίας του Παιδιού (Γραμμή 1107, η οποία λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης)».

Δεν υπάρχουν σχόλια: