30 Ιουνίου 2021

Απόφαση-βόμβα του Διοικητικού Πρωτοδικείου: Επιδίκασε αποζημίωση για καθυστέρηση στην έκδοση σύνταξης

 Αποζημίωση επιδίκασε το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών σε ασφαλισμένη, λόγω υπέρμετρης καθυστέρησης στην έκδοση της σύνταξής της, αναγνωρίζοντας αστική ευθύνη του ασφαλιστικού οργανισμού, «εφόσον η καθυστέρηση αυτή συνδέεται αιτιωδώς με τη ζημία που υπέστη ο ασφαλισμένος».

Στο δικαστήριο προσέφυγε γυναίκα η οποία αν και δικαιούταν να εισπράττει τη σύνταξή της από τον Οκτώβριο του 2010, λόγω του υπολογισμού του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισής της στον εναγόμενο ασφαλιστικό φορέα , την έλαβε μετά από 4 και πλέον χρόνια .

Η προσφεύγουσα υποστήριξε, πως εξαιτίας πράξεων και παραλείψεων των οργάνων του e-ΕΦΚΑ έχασε τμήμα από τη σύνταξή της κατά το χρονικό διάστημα από 9-10-2010 έως 31-8-2012.

Ο ΕΦΚΑ αρνήθηκε ότι τέλεσε κάποια παράνομη πράξη υποστηρίζοντας τηρήθηκαν οι νόμιμες διαδικασίες και βεβαιώθηκε ο ορθός χρόνος ασφάλισής της.

Το δικαστήριο επιδίκασε στην γυναίκα αποζημίωση 4.350 ευρώ καθώς σύμφωνα με το σκεπτικό του «Το προαναφερθέν χρονικό διάστημα που μεσολάβησε συνεκτιμώντας την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, ενόψει του ότι απαιτήθηκε η διενέργεια επιμέρους ελέγχων σε τρία διαφορετικά υποκαταστήματα του ΙΚΑ ΕΤΑΜ, υπερβαίνει το εύλογο διάστημα εντός του οποίου όφειλε το εναγόμενο να διεκπεραιώσει την απαίτηση της ενάγουσας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: