18 Οκτωβρίου 2021

Σημαντική αποκλιμάκωση των εκκρεμών συντάξεων σε τ.ΤΣΑΥ, τ.ΤΑΝ και τ.ΤΣΜΕΔΕ


 Συνάντηση Κωστή Χατζηδάκη με υπαλλήλους του e-ΕΦΚΑ

Τη σημαντική αποκλιμάκωση στις εκκρεμείς συντάξεις στο τ.
ΤΣΑΥ, στο τ. ΤΑΝ και σε αρκετό βαθμό και στο τ. ΤΣΜΕΔΕ
παρουσίασαν στον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων Κωστή Χατζηδάκη η Γενική Διευθύντρια Συντάξεων
και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ παρουσία του Διοικητή
Παναγιώτη Δουφεξή.
Ο Υπουργός Εργασίας επισκέφθηκε το κτήριο της Διοίκησης του
ΕΦΚΑ και μεταξύ άλλων ενημερώθηκε για την σημαντική
αποκλιμάκωση, σε ποσοστό άνω του 85%, που παρατηρείται στις
εκκρεμείς συντάξεις των τριών τ. Ταμείων. Πρόκειται για τρία από
τα πλέον προβληματικά τ. Ταμεία με συσσώρευση χιλιάδων
συνταξιοδοτικών αιτήσεων υγειονομικών, νομικών και μηχανικών
που η εκκαθάριση τους καθυστερούσε για χρόνια (κάποιες από
αυτές από το 2016).

Αναλυτικά:
-Στο τ. ΤΣΑΥ παρατηρείται η μεγαλύτερη πρόοδος καθώς το 2019
εκδίδονταν 70 συντάξεις τον μήνα ενώ τώρα εκδίδονται 700. Μέσα
σε ενάμιση χρόνο εκκαθαρίστηκαν πάνω από το 95% των 3.000
εκκρεμών συντάξεων για το διάστημα 2016-2020. Πλέον οι
συντάξεις των υγειονομικών εκδίδονται κατά μέσο όρο σε 7 μήνες
ενώ το 2019 απαιτούνταν 2-3 χρόνια. Στόχος είναι μέχρι τις αρχές

του 2022 ο μέσος χρόνος έκδοσης να μην ξεπερνά τους 3 μήνες
και οι συντάξεις να εκδίδονται προτού θεωρηθούν ληξιπρόθεσμες.
Προς τη κατεύθυνση αυτή σημαντική είναι και η συμβολή του
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών όπου με στελέχη του συνδράμει στην
οριστική εξάλειψη των εκκρεμοτήτων.

-Σημαντική είναι και η πρόοδος στο τ. ΤΑΝ. Το 2019 οι εκκρεμείς
συντάξεις ανέρχονταν σε 2.500 ενώ σήμερα δεν ξεπερνούν τις 700
(μείωση εκκρεμοτήτων 72%). Οι ρυθμοί απονομής ανα μήνα έχουν
πλέον διπλασιαστεί σε σχέση με το 2019 καθώς τότε εκδίδονταν
80-100 αποφάσεις τον μήνα ενώ σήμερα ξεπερνούν τις 200. Το
ποσοστό των συντάξεων που εκκαθαρίστηκαν για τα έτη 2016-
2020 ξεπερνά το 90%.

-Τέλος, το επόμενο διάστημα το βάρος πρόκειται να πέσει στο τ.
ΤΣΜΕΔΕ καθώς ναι μεν η πρόοδος είναι εμφανής, απαιτείται
ωστόσο περισσότερη προσπάθεια για συνολική αντιμετώπιση των
εκκρεμοτήτων. Oι ρυθμοί απονομής σε σχέση με το 2019 έχουν
τριπλασιαστεί, μειώνοντας αντιστοίχως και το στοκ των εκκρεμών
στις 3.400. Ενώ το 2019 εκδίδονταν 98 συντάξεις τον μήνα,
σήμερα ο μέσος όρος αποφάσεων είναι 250. Το ποσοστό
εκκαθάρισης των συντάξεων για τα έτη 2016-2020 ξεπερνά το
80%. Ο μέσος χρόνος αναμονής για την έκδοση των συντάξεων το
2019 ήταν 2,5 έτη ενώ σήμερα έχει πέσει στους 12 μήνες και
στόχος είναι να φτάσει στους 6 μήνες στις αρχές του έτους και
στους 3 μήνες μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2022.
Όπως τόνισαν οι ίδιοι οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ, η πρόοδος στα
συγκεκριμένα τ. Ταμεία οφείλεται στην καλύτερη εσωτερική
οργάνωση των υπηρεσιών, στη συγκέντρωση των υπαλλήλων
τόσο της ασφάλισης όσο και των συντάξεων σε έναν ενιαίο χώρο
στο κτήριο της Αχαρνών, στην υιοθέτηση από τους διευθυντές
συγκεκριμένων ποσοτικών στόχων ανά μήνα, καθώς και στη
λειτουργία του «Πράσινου Κτηρίου» στη Λ. Κηφισίας που
αυτοματοποίησε διαδικασίες ειδικά για τις συντάξεις διαδοχικής
ασφάλισης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: