2 Νοεμβρίου 2021

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ Σ.Φ.Κ. ΠΙΕΡΙΚΟΥ προς την Εφορευτική Επιτροπή και προς το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης του ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΥ


Εκ μέρους της διοίκησης του ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΥ, ευχαριστούμε θερμά την
τριμελή Εφορευτική Επιτροπή διεξαγωγής εκλογών.

Την πρόεδρο κα.
Γουλιοπούλου Παρθενόπη, δικηγόρο καθώς και τα μέλη κ. Ελευθεριάδη
Σάκη, δικηγόρο και κ. Ξανθόπουλο Χρήστο, δικηγόρο κι επί ετών μέλη
του ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΥ από τον Δικηγορικό Σύλλογο Κατερίνης για την
ευγενική προσφορά στις διαδικασίες των αρχαιρεσιών του ΣΦΚ
ΠΙΕΡΙΚΟΥ.
Ευχαριστούμε επίσης το προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης κ.
Αδαμόπουλο Δημήτριο πρόεδρο και κ. Γκιάτα Αθανάσιο γραμματέα,
αμφότεροι επί ετών μέλη του ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΥ για την αμέριστη
συνεργασία στις εργασίες της Γ.Σ.

Με εκτίμηση
Γραφείο Τύπου κι Ενημέρωσης ΣΦΚ ΠΙΕΡΙΚΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: