28 Δεκεμβρίου 2021

Υπογραφή Σύμβασης από την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας για την προμήθεια υλικών σήμανσης τεχνιτών υφάλων

Στις 23 Δεκεμβρίου 2021 η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου υπέγραψε Σύμβαση συνολικού ύψους 24.000,00€ με αντικείμενο τη συντήρηση του τεχνητού υφάλου Ν. Πιερίας για το έτος 2021.

Συγκεκριμένα η σύμβαση αφορά σε παρεμβάσεις για τη συντήρηση και αποκατάσταση των αγκυροβολίων (σημαδουριών, αλυσίδων, φωτοσημαντήρων, ναυτικών κλειδιών) των οριοθετημένων ζωνών της περιοχής ανάπτυξης του τεχνητού υφάλου στη θαλάσσια περιοχή του Λιτοχώρου Πιερίας.

Η ανάγκη παρέμβασης αναδείχθηκε κατόπιν ελέγχου των Τεχνικών Υπηρεσιών της ΠΕ Πιερίας και μετά από συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς των πυρήνων του υφάλου, από το 2018 οπότε και κατασκευάστηκε ο τεχνητός ύφαλος, μέχρι σήμερα.

Με αφορμή την υπογραφή της σύμβασης, η Αντιπεριφερειάρχης Πιερίας Σοφία Μαυρίδου επισημαίνει τα εξής:

«Ο Θερμαϊκός κόλπος είναι ευαίσθητο οικοσύστημα και από τα πιο πλούσια αλιευτικά πεδία της χώρας μας που χρήζει ιδιαίτερης μέριμνας και προστασίας και στο πνεύμα αυτό κινούμαστε διαρκώς στην Π.Ε. Πιερίας.

Τα οφέλη της λειτουργίας των υφάλων είναι η αύξηση του πληθυσμού των υδρόβιων ειδών, η βελτίωση της αλιευτικής απόδοσης της παράκτιας αλιείας, η αναβάθμιση του παράκτιου οικοσυστήματος μέσω της αύξησης της βιοποικιλότητας και η ενίσχυση του εισοδήματος της τοπικής κοινωνίας και των ντόπιων αλιέων με χρήση των υφάλων ως καταδυτικού - αλιευτικού – τουριστικού προορισμού».

Δεν υπάρχουν σχόλια: