22 Δεκεμβρίου 2021

Α.Ε.Α.: Αποτελέσματα ελέγχων για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού


 Εντατικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα από τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων αποφυγής και περιορισμού
της διάδοσης του κορωνοϊού.
Χθες, Τρίτη 21 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν σε όλη την επικράτεια 75.123
έλεγχοι, από τους οποίους οι 36.601 στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών
«Ελευθέριος Βενιζέλος».
Βεβαιώθηκαν συνολικά 245 παραβάσεις και πραγματοποιήθηκε 3 συλλήψεις, ως
ακολούθως:
 116 παραβάσεις για μη χρήση μάσκας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις και
επιβλήθηκαν 115 πρόστιμα των 300 ευρώ και 1 των 150 ευρώ, ως
ακολούθως:
o 40 στη Θεσσαλονίκη,
o 17 στην Ήπειρο,
o 13 στην Πελοπόννησο,
o 11 στο Βόρειο Αιγαίο,
o 8 στη Δυτική Ελλάδα,
o 7 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
o 6 στην Κεντρική Μακεδονία,
o 5 στη Θεσσαλία,
o 3 στη Δυτική Μακεδονία,

Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020), έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 78.711 ομοειδείς παραβάσεις και επιβλήθηκαν 75.309
διοικητικά πρόστιμα των 300 ευρώ και 3.402 των 150 ευρώ.
 5 παραβάσεις για περιορισμό μετακίνησης με επιβολή προστίμου των 300
ευρώ, 3 στο Βόρειο Αιγαίο και 2 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
Από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 196.428 ομοειδείς παραβάσεις.
 120 παραβάσεις και 3 συλλήψεις για κανόνες λειτουργίας καταστημάτων,
ιδιωτικών επιχειρήσεων κ.λπ. παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας
(απαγόρευση λειτουργίας, μη χρήση μάσκας, ποσοστό τ.μ. επιφανείας ανά
άτομο κ.α.).
Στις παραπάνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν οι ακόλουθες κυρώσεις για
παραβίαση αναστολής λειτουργίας κ.λπ. συναφείς παραβάσεις των σχετικών
διατάξεων και συγκεκριμένα:
Στο Νότιο Αιγαίο,
- σύλληψη ιδιοκτήτη γυμναστηρίου και 2 πελατών και επιβολή προστίμου
5.000 ευρώ στο γυμναστήριο με 15ημερη αναστολή λειτουργίας για είσοδο
των πελατών χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις των 300
ευρώ στους πελάτες.
- 3 παραβάσεις σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων
- 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από ιδιοκτήτη
καταστήματος.

Στην Κεντρική Μακεδονία,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 2 πελατών χωρίς
τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις στους πελάτες,
- 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και
εργαζόμενους καταστημάτων,
- 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες
οχημάτων,
- 2 παραβάσεις σε κατάστημα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.
Στην Αττική,
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων,
- 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενο
καταστήματος.
Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε ιδιώτη για παραβίαση καραντίνας,
- 10 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από εργαζόμενους και
πελάτες καταστημάτων,
- 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτη οχήματος.
Στη Θεσσαλονίκη,
- 25 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες και
εργαζόμενους καταστημάτων,
- 2 παραβάσεις σε καταστήματα για μη ανάρτηση πινακίδας μέγιστου
επιτρεπόμενου αριθμού ατόμων.

Στα Ιόνια Νησιά,
- από 5.000 ευρώ πρόστιμο σε 2 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος,
με επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση 2 πελατών
χωρίς τα απαραίτητα πιστοποιητικά και 2 παραβάσεις στους πελάτες,
- 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες
καταστημάτων,
- 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από επιβάτες
οχημάτων.
Στην Ήπειρο,
- 5.000 ευρώ πρόστιμο σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με
επιβολή 15ήμερης αναστολής λειτουργίας, για εξυπηρέτηση πελάτη χωρίς τα
απαραίτητα πιστοποιητικά και παράβαση στον πελάτη,
- 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από πελάτες
καταστημάτων.
Στη Στερεά Ελλάδα, 11 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
ιδιοκτήτες και πελάτες καταστημάτων.
Στην Κρήτη, 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενο και πελάτες καταστημάτων.
Στην Πελοπόννησο, 8 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
πελάτες και εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Δυτική Ελλάδα, 4 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Θεσσαλία, 3 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
πελάτη και εργαζόμενους καταστημάτων.
Στη Δυτική Μακεδονία, 2 παραβάσεις των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας,
από πελάτη και εργαζόμενο καταστημάτων.

Στο Βόρειο Αιγαίο, 1 παράβαση των 300 ευρώ, για μη χρήση μάσκας, από
πελάτη καταστήματος.
Από την έναρξη εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν
βεβαιωθεί συνολικά 27.300 ομοειδείς παραβάσεις και έχουν συλληφθεί
2.790 άτομα.
 Τέλος, βεβαιώθηκαν 4 παραβάσεις για μη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής
φόρμας PLF (PassengerLocatorForm) από ταξιδιώτη. Από την έναρξη
εφαρμογής των νέων μέτρων (7 Νοεμβρίου 2020) έχουν βεβαιωθεί
συνολικά 518 ομοειδείς παραβάσεις.
Οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση για την προστασία της δημόσιας
υγείας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: