15 Μαρτίου 2022

Σοβαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το κτίριο που στεγάζει το 2ο & 5ο ΓΕΛ Κατερίνης


 Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί των 2ου και 5ου ΓΕΛ Κατερίνης είναι
αγανακτισμένοι καθώς υπάρχει σοβαρό και χρόνιο κτιριακό πρόβλημα.
Στο κτιριακό συγκρότημα του πρώην Πολυκλαδικού Λυκείου Κατερίνης στεγάζονται το
2ο & το 5ο ΓΕΛ, καθώς και το εσπερινό ΙΕΚ Κατερίνης. Το συγκρότημα χτίστηκε την
δεκαετία του ’80 και από τότε λειτουργεί αδιάλειπτα, χωρίς έκτοτε να έχουν
πραγματοποιηθεί οι αναγκαίες εργασίες συντήρησης του.
Το πρόβλημα εντοπίζεται στη στέγη του κτιρίου, από την οποία όταν βρέχει στάζουν ή
και τρέχουν ανεξέλεγκτα όμβρια ύδατα εξαιτίας της μη συντήρησης και της παλαιότητας
της. Ως αποτέλεσμα, έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές και συνεχίζουν να προκαλούνται,
όπως η διάβρωση επιχρισμάτων και χρωματισμών, η συσσώρευση μούχλας ακόμα και
φθορές στο ηλεκτρολογικό δίκτυο.
Τα παραπάνω είναι στοιχεία που καθιστούν το κτίριο όχι απλά ακατάλληλο για τους
μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, αλλά ακόμα και επικίνδυνο, με τους χώρους όπως τα
κεντρικά κτήρια, το γυμναστήριο, πολιτιστικές αίθουσες κ.α. να χρειάζονται άμεση
επιδιόρθωση καθώς δεν χρησιμοποιούνται μόνο από αυτούς αλλά και από φορείς της
Κατερίνης, ενώ πραγματοποιούνται και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Χαρακτηριστικό της επικινδυνότητας είναι και το γεγονός ότι κατά την περίοδο
βροχόπτωσης οι εκπαιδευτικοί αναγκάζονται να απαγορεύουν την κίνηση σε επισφαλή
σημεία, ενώ έχουν λάβει και το μέτρο να διώξουν τους μαθητές από το σχολείο γιατί η ροή
του νερού ήταν τέτοια που έτρεχε σαν καταρράκτης.
Η παραπάνω κατάσταση είναι το αποτέλεσμα της υποχρηματοδότησης της Παιδείας,
της μεταφοράς αρμοδιοτήτων του κράτους στην Τοπική Διοίκηση, των ελάχιστων
κονδυλίων για ανέγερση και συντήρηση σχολείων, είναι το αποτέλεσμα μιας πολιτικής που
πιστά ακολούθησαν όλες οι μέχρι και σήμερα κυβερνήσεις κάνοντας την Παιδεία ολοένα
και πιο ταξική, ένα εμπόρευμα που πληρώνει αδρά η λαϊκή οικογένεια. Ευθύνες βέβαια
έχουν διαχρονικά και οι Διοικήσεις του Δήμου Κατερίνης που επέτρεψαν να φθάσει σε αυτή
την κατάσταση το σχολικό κτίριο.
Είναι απαράδεκτο οι μαθητές που φοιτούν στο 2ο & 5ο ΓΕΛ Κατερίνης και οι
εκπαιδευτικοί τους να κάνουν μάθημα σε τέτοιες επικίνδυνες και ανεπίτρεπτες συνθήκες.
ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβουν ώστε να δοθεί
έκτακτη κρατική χρηματοδότηση, προκειμένου να προχωρήσει άμεσα η επισκευή-
συντήρηση του σχολικού κτιρίου για την ασφαλή και αξιοπρεπή λειτουργία του για τους
μαθητές και για τους καθηγητές.

Οι Βουλευτές
Δελής Γιάννης
Στολτίδης Λεωνίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: