26 Απριλίου 2022

Αναρτήθηκαν νέοι προσωρινοί πίνακες για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Απασχόλησης 25.000 ανέργων εξαιτίας μηχανογραφικού σφάλματος


 Οι προσωρινοί πίνακες επιτυχόντων και επιλαχόντων για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς
απασχόλησης που είχαν αναρτηθεί στον ιστότοπο της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης
(ΔΥΠΑ) www.oaed.gr τη Μεγάλη Πέμπτη 21 Απριλίου 2022 περιείχαν, εξαιτίας
μηχανογραφικού σφάλματος της αναδόχου εταιρίας, ωφελούμενους προηγούμενων
προγραμμάτων κοινωφελούς απασχόλησης (2017-2020) που υπέβαλαν αίτηση ενώ δεν είχαν
δικαίωμα συμμετοχής, σύμφωνα με τη Δημόσια Πρόσκληση Νο2/2022 και την με αριθμ.
1.5613/14-12-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 5895/Β/16-12-2021), όπως έχει
τροποποιηθεί και ισχύει.
Σήμερα, Τρίτη 26 Απριλίου 2022, αναρτήθηκαν νέοι, διορθωμένοι προσωρινοί πίνακες
επιτυχόντων, επιλαχόντων και αποκλειομένων για τη δράση «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης σε
Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ)/συναφείς φορείς,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων» με 25.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης. Η
Διοίκηση της ΔΥΠΑ ζητάει συγγνώμη για την αναστάτωση και ταλαιπωρία που προκάλεσε το
μηχανογραφικό λάθος.
Ο προσωρινός πίνακας κατάταξης ανέργων περιλαμβάνει τους ωφελούμενους που θα
εργαστούν για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών με πλήρη απασχόληση και ασφάλιση στους
Επιβλέποντες Φορείς ή/και στις Υπηρεσίες Τοποθέτησης, όπως έχουν καθοριστεί βάσει της
Δημόσιας Πρόσκλησης.
Οι πίνακες έχουν αναρτηθεί στη διεύθυνση:
https://www.oaed.gr/proghramma-koinofelous-xaraktira-ghia-25000-atoma-se-dimoys-
perifereies-kentra-koinonikis-pronoias-perifereiwn-kkppsinafis-foris-ypiresies-ypoyrghion-kai-
allon-foreon
Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: www.oaed.gr → Προγράμματα κλειστά προς υποβολή
αιτήσεων → Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών (ΚΚΠΠ) συναφείς φορείς, Υπηρεσίες Υπουργείων
και άλλων φορέων
Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για την ηλεκτρονική τους αίτηση και
τη μοριοδότησή τους με τους ακόλουθους τρόπους:
 Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών (eServices IIS) της ΔΥΠΑ στην καρτέλα της
αντίστοιχης αίτησής τους ή
 Από τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με τον αριθμό πρωτοκόλλου της
αίτησής τους και σε περίπτωση αποκλεισμού τους, για το λόγο που αποκλείστηκαν, από
τον Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: