23 Μαΐου 2022

Υπεγράφη η σύμβαση για τη μελέτη ανακαίνισης-επανάχρησης του Χατζογλείου Σχολείου μεταξύ της Π.Ε. Πιερίας και των αναδόχων.


 Την Τρίτη, 17 Μαΐου 2022, στα γραφεία της Π.Ε. Πιερίας, υπεγράφη η
σύμβαση για την ανάθεση της μελέτης ανακαίνισης – επανάχρησης του
Χατζογλείου Σχολείου μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας και
της ένωσης οικονομικών φορέων με την επωνυμία ΣΑΜΑΡΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ- ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΑΡΦΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ
ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Το έργο αυτό με κωδικό 4272ΠΙΕ001ΠΡΟ16 και χρηματοδότηση από το
Τεχνικό Πρόγραμμα Επενδυτικών Δαπανών της Περιφέρειας Κεντρικής
Μακεδονίας αποτελεί αξιόλογο τεχνικό έργο και η ευρύτερη κοινωνική,
αρχιτεκτονική, πολεοδομική, συμβολική και περιβαλλοντική σημασία

του, καθώς και η λειτουργία του, o όγκος του, η θέση του και η χρήση
του θα έχουν σημαντική επίδραση στην ποιότητα ζωής των κατοίκων της
Πιερίας, αλλά και στην ευρύτερη εικόνα του δημόσιου χώρου στην πόλη
της Κατερίνης.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και η Περιφερειακή Ενότητα
Πιερίας στοχεύουν στην αποκατάσταση του ιστορικού νοήματος και την
ανάδειξη της ξεχωριστής ταυτότητας του Χατζογλείου Σχολείου, του
οποίου η ιστορία το καθιστά σε ένα τοπόσημο της Κατερίνης, ένα κτίριο
που διαθέτει τα προσόντα για να αναφέρεται και να προσφέρεται στο
σύνολο της πόλης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: