20 Ιουνίου 2022

Πρόσκληση συμμετοχής σε νέο κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων που πραγματοποιεί η Πιερική Αναπτυξιακή για την ευφυή γεωργία στο πλαίσιο του έργου BSB Smart Farming


Η Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. σας προσκαλεί να συμμετάσχετε σε νέο κύκλοδιαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) που αφορούν σε θέματα ευφυούς γεωργίας στοπλαίσιο υλοποίησης του έργου BSB Smart Farming. Ο κύκλος αυτός αποτελείται από ένα
webinar που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2022 και δύο webinars πουθα πραγματοποιηθούν την Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022.
Συγκεκριμένα, το πρώτο webinar, της 24 ης Ιουνίου, θα έχει θέμα: «Παραλλακτικότητα τουεδάφους στα όρια του αγρού: Η βάση για τη μετάβαση σε συστήματα γεωργίας ακριβείας»
και διάρκεια από τις 15:00 έως τις 16:00. Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο κος Ελευθέριος
Ευαγγέλου, γεωπόνος/εδαφολόγος και εντεταλμένος ερευνητής στο Ινστιτούτο
Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού
«Δήμητρα». Το webinar μπορείτε να το παρακολουθήσετε στο σύνδεσμο:
https://us06web.zoom.us/j/85091889845?pwd=NEtsQkROTVhDV0w5SjNpMWJPcCtxZz09
Τα δύο επόμενα webinars της 28ης Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν στις 13:00-14:00 και
14:00-15:00 αντί, με κεντρικό ομιλητή και στα δύο σεμινάρια, τον Δρα Ηλία Κάλφα,
γεωπόνο φυτικής παραγωγής με ειδικότητα στη φυτοπροστασία, του Τμήματος Γεωπονίας
του Α.Π.Θ. (Phd από το University of London, Diploma of Imperial College και MSc στην
Οργάνωση Παραγωγής και Διαχείριση Ποιότητας στη βιομηχανία τροφίμων.). Η
θεματολογία των webinars είναι: α) Ευφυής Γεωργία: Τεχνικά μέσα και ψηφιακός
μετασχηματισμός και β) Ευφυής Γεωργία: Σύγχρονο επιχειρείν και αύξηση της
προστιθέμενης αξίας τοπικών οίνων. Τα δύο webinars μπορείτε να τα παρακολουθήσετε
στο σύνδεσμο:
https://us06web.zoom.us/j/83133426538?pwd=Wm85MGxUK1BPRE1QSXFlSGx1YU5LUT09
16ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 17β
ΚΑΤΕΡΙΝΗ 60100
Πληρ.: Κουτσαντά Χρυσάνθη
Τηλ.: 2351045103
E-mail: pieriki@otenet.gr

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2000/ISO 9001:2000 – Αρ. 2090797

2
Σημειώνουμε πως η συμμετοχή στα διαδικτυακά σεμινάρια είναι ΔΩΡΕΑΝ. Για περισσότερες
πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα της Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε.
Ο.Τ.Α. https://pieriki-anaptixiaki.gr/ και στο τηλέφωνο 2351027541.

Δεν υπάρχουν σχόλια: