20 Ιουνίου 2022

Επιμελητήριο Πιερίας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο πρόγραμμα φρούτων REFRESH


 Το Επιμελητήριο Πιερίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής του στο πρόγραμμα
REFRESH, που υλοποιεί η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος σε συνεργασία
με εταίρους άλλων κρατών-μελών της ΕΕ, προσκαλεί τους συνεταιρισμούς/εταιρίες
μέλη του Επιμελητηρίου, που ενδιαφέρονται να προμηθεύσουν τις παρακάτω
ποσότητες φρούτων για τη διενέργεια δειγματο-διανομών και Roadshows στις
χώρες-στόχους του προγράμματος: Γερμανία, Πολωνία, Τσεχία, να δηλώσουν το
ενδιαφέρον του στο τηλέφωνο 2351023211 (εσωτερικό 6) το αργότερο μέχρι τις 24
Ιουνίου 2022.
Για τις δραστηριότητες στη Γερμανία είναι απαραίτητη η προμήθεια 21.000 κιλών,
ως εξής:
10.500 κιλά ροδάκινα
6.300 κιλά βερίκοκα
4.200 κιλά κεράσια
Για τις δραστηριότητες στην Τσεχία είναι απαραίτητη η προμήθεια 16.800 κιλών, ως
εξής:
8.400 κιλά ροδάκινα
5.040 κιλά βερίκοκα
3.360 κιλά κεράσια
Για τις δραστηριότητες στην Πολωνία είναι απαραίτητη η προμήθεια 16.800 κιλών,
ως εξής:
8.400 κιλά ροδάκινα
5.040 κιλά βερίκοκα
3.360 κιλά κεράσια
Συμπερασματικά οι συνολικές ποσότητες είναι 54.600 κιλά, ήτοι 27.300 κιλά
ροδάκινα, 16.380 κιλά βερίκοκα και 10.920 κιλά κεράσια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: