30 Σεπτεμβρίου 2022

Το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης σε συνάντηση εκπαίδευσης στο Caceres της Ισπανίας


 Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη εκπαίδευσης (O2O Training) στο Caceres της
Ισπανίας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος YOUCAN. Το O2O Training στο CECERES της
Ισπανίας πραγματοποιήθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, από τις 19 Σεπτεμβρίου έως τις 23
Σεπτεμβρίου, με την συμμετοχή του Δρ. Δημήτρη Σιδηρόπουλου, από το 2ο ΕΠΑΛ Κατερίνης.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της επίσκεψης για το 5ήμερο O2O στο Caceres είχε ως εξής:
Ο συμμετέχων επισκέφθηκε τα κεντρικά γραφεία του Επιμελητηρίου, που βρίσκoνται σε ένα ανάκτορο
του δέκατου τέταρτου αιώνα, στο κέντρο της πόλης του Caceres, περιοχή προστατευόμενη από την
UNESCO. Προσφέρθηκε μια εισαγωγή στη μεθοδολογία εργασίας του Επιμελητηρίου, παρουσιάζοντας
όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητες του και δίνοντας προσοχή σε προγράμματα που αφορούν
τη νεολαία, την κατάρτιση και την απασχόληση, την ένταξη μειονεκτούντων ομάδων (πρόσφυγες,
μετανάστατες, Ρομά, κτλ.) Στον συμμετέχοντα παρουσιάστηκαν μερικά από τα διαθέσιμα εργαλεία για
πρόσβαση στις επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρέχει το Επιμελητήριο μέσω διαφορετικών τμημάτων
και ανταλλάξαμε την τεχνογνωσία που έχει κάθε οργανισμός για χρηματοδότηση από την ΕΕ.
Στοιχεία επικοινωνίας: Luis González Sánchez +34 662 950 843, luis.gonzalez@camaracaceres.es

Το Πρόγραμμα Προσόντων και Απασχόλησης συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και στοχεύει να
υποστηρίξει τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στους νέους μεταξύ 16 ετών και 29 ετών και βοηθά
επίσης εταιρείες στην περιοχή να βρουν ειδικευμένους νέους. Οι διαφορετικές εκπαιδεύσεις
παρέχονται ανάλογα με τις προσδοκίες των συμμετεχόντων αλλά και τις ανάγκες των εταιρειών στην
περιοχή έτσι ώστε ένας μεγάλος αριθμός των συμμετεχόντων να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην
αγορά εργασίας μετά την εκπαιδευτική δραστηριότητα. Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων προέρχεται
από δυσλειτουργικές οικογένειες.
Στοιχεία Επικοινωνίας: Beatriz Sánchez +34 927 626 326, beatriz.sanchez@camaracaceres.es.

Το C+45 είναι ένα πρόγραμμα αφιερωμένο σε ανέργους άνω των 45 ετών. Αναπαράγεται το μοντέλο
του προαναφερθέντος προγράμματος αλλά με αυτή την ευκαιρία, στοχεύει να βοηθήσει άτομα άνω
των 45 ετών να βρουν δουλειά βελτιώνοντας τις ψηφιακές τους δεξιότητες ή αναβαθμίζοντάς τους σε
προσόντα. Μερικά προγράμματα που προωθούν την επιχειρηματικότητα παρέχουν επίσης κατάρτιση
σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, όπως φοιτητές πανεπιστημίου (Alianza por Extremadura) ή νέους
κατοίκους, (Caceres Impulsa). Το διεθνές τμήμα παρέχει υποστήριξη στις εταιρείες της περιοχής,
παρέχοντας συμβουλές και εργαλεία για να σχεδιάσουν ένα διεθνές ψηφιακό σχέδιο μάρκετινγκ και να
αναζητούν επιχειρηματική ανάπτυξη μέσω εξαγωγών.
Στοιχεία επικοινωνίας: Elisa Macías +34 927 626 322, elisa.macias@camaracaceres.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το Ίδρυμα Cooprado, στο Casar de Cáceres. Παρόλο που το ίδρυμα
δημιουργήθηκε πριν από λιγότερο από 3 χρόνια, έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα σε ευρωπαϊκό,
εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Έχει λάβει πολλά βραβεία και αναγνωρίσεις. Είναι αξιοσημείωτο και
πρέπει να αναδειχθεί η κύρια γραμμή δράσης του, η εκπαίδευση των βοσκών για τον 21ο αιώνα, μέσω

μιας ιδιαίτερης σχολής μέσα σε φάρμα, η οποία διαγράφει ήδη επιτυχίες. Ο Ourdani el Boutayabi, ο
οποίος συμμετείχε στην σχετική εκπαίδευση, εργάζεται τώρα για το ίδρυμα.
Στοιχεία επικοινωνίας: Jaime Flores +34 927 291 184, jaime.fundacioncp@gmail.com.

Ο συμμετέχων συνάντησε την Επικεφαλής Ενεργών Πολιτικών και Ανάλυσης της επαρχίας, στις
εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου. Παρουσίασε τις βασικές γραμμές δράσης που ακολουθούν στο
τμήμα προκειμένου να βοηθήσουν την ένταξη του μεταναστευτικού πληθυσμού μέσω δραστηριοτήτων
αναψυχής και επίσης με συγκεκριμένες εκπαιδεύσεις που θα τους βοηθήσουν να έχουν πρόσβαση
στην αγορά εργασίας. Με την προετοιμασία εκ των προτέρων ανάλυσης αναγκών της επικράτειας, μαζί
με τις LAGs και τους Τοπικούς Φορείς Απασχόλησης και Ανάπτυξης (οι οποίοι είναι τουλάχιστον ένας
ανά δήμο) επιχειρούν να προσαρμόσουν το περιεχόμενο των δραστηριοτήτων τους. Υπήρξε ιδιαίτερο
ενδιαφέρον σε αυτόν τον τομέα για πιθανή συνεργασία με αντίστοιχους φορείς στον δήμο μας.
Στοιχεία επικοινωνίας: Teresa Morales, +34 927 255 605, tmorales@dip-caceres.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το Δημοτικό Ίδρυμα Κοινωνικών Υποθέσεων. Το IMAS είναι τοπικός
αυτοδιοίκητος οργανισμός του Δημοτικού Συμβουλίου του Caceres, που δημιουργήθηκε με δική του
νομική προσωπικότητα και λειτουργική και οικονομική αυτονομία. Το IMAS είναι υπεύθυνο για την
διαχείριση των Κοινωνικών Υπηρεσιών της πόλης, τον συντονισμό των υπολοίπων κοινωνικών
υπηρεσιών που προσφέρονται στην πόλη και σε άλλους τομείς που συμπίπτουν, όπως η επεξεργασία
και εκτέλεση προγραμμάτων που στοχεύουν στην κοινωνική πρόνοια, την προετοιμασία και την
εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και μετεκπαίδευσης επαγγελματιών του κλάδου, την εκπόνηση
και εκτέλεση προγραμμάτων για την ευαισθητοποίηση και νοοτροπία των πληθυσμού, την
προετοιμασία και εκτέλεση ερευνητικών προγραμμάτων και κάθε άλλο έργο που σχετίζεται, με τον
τομέα των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Συνεργάζεται με τους υπόλοιπους οργανισμούς, ιδρύματα, σχολεία,
κτλ. όταν σε κάποιο από αυτά εντοπίσει αυτή την ανάγκη. Παρέχουν νομικές συμβουλές, ψυχολογική
υποστήριξη, βοήθεια στο σπίτι και δραστηριότητες οικοδόμησης σχέσεων μεταξύ άλλων.

Στοιχεία επικοινωνίας: Miriam López +34 927 212 335, miriam.lopez@ayto-caceres.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε τη Μονάδα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων από την περιφέρεια της
Εξτρεμαδούρα, και συγκεκριμένα το τμήμα που είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα της διαφορετικότητας.
Η μονάδα ενημέρωσε τον συμμετέχοντα για το περιφερειακό εκπαιδευτικό σύστημα, που έχει πλέον
αναπροσαρμοστεί από τη νέα εθνική νομοθεσία, ιδίως σχετικά με τις δομές και τις δράσεις που
πραγματοποιούνται για μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ειδικές ανάγκες ή οποιαδήποτε άλλη
ιδιαιτερότητα. Τονίζουν την ιδέα της διαφορετικότητας αντί της ισότητας ώστε να μπορεί κάθε
μαθητής να έχει πραγματικά ίσες ευκαιρίες. Γι' αυτό φροντίζουν όλους τους μαθητές ξεχωριστά και
κάθε σχολείο έχει τον δικό του σύμβουλο.
Στοιχεία επικοινωνίας: Beatriz Iglesias +34 927 001 108, beatriz.iglesias@juntaex.es.

Ο συμμετέχων συναντήθηκε με τη υπεύθυνη Κοινωνικών Πολιτικών, Παιδικής Ηλικίας και Οικογένειας
από την περιφερειακή κυβέρνηση, Junta de Extremadura. Παρουσιάστηκαν οι πολιτικές που έχει
αναλάβει η περιφερειακή κυβέρνηση για την ένταξη των μεταναστών και άλλων μειονεκτούντων
ομάδων στο κοινωνικό σύνολο της περιφέρειας. Συζητήθηκε επίσης ότι σε γενικές γραμμές, η
Εξτρεμαδούρα δεν είναι περιοχή με υψηλό ποσοστό μεταναστευτικού πληθυσμού, αλλά οι μετανάστες
έρχονται μόνο εποχιακά για να εργαστούν σε αγροτικές εργασίες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Carmen Núñez +34 924 006 012, politica.social@salud-juntaex.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το Δημόσιο Εκπαιδευτικό Κέντρο για την απασχόληση στο Cáceres, με την
ονομασία SEXPE. Ο διευθυντής παρουσιάσαμε τις διαδικασίες δράσης με μετανάστες μαθητές και
επισκεφτήκαμε όλες τις εγκαταστάσεις στο κέντρο για τις διάφορες δραστηριότητες κατάρτισης:
ηλεκτρική ενέργεια, κοινωνικο-υγειονομική περίθαλψη, συστήματα μικροϋπολογιστών, υπηρεσίες
φιλοξενίας, υπηρεσίες HORECA κλπ. Μερικοί από αυτούς παρακολουθούν τα μαθήματα ώστε να
δείξουν ότι είναι κατά κάποιο τρόπο πρόθυμοι να ενσωματωθούν στην κοινότητα. Τα μαθήματα
αποτελούν προϋπόθεση για την πρόσβαση στην εργασία.
Στοιχεία επικοινωνίας: Pedro María Rodríguez +34 927 005 950,
pedromaria.rodriguez@extremaduratrabaja.net.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το Γραφείο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης της Πολιτείας Caceres
(αντίστοιχο με τον ΟΑΕΔ) και είχε συνάντηση με έναν από τους συμβούλους εργασίας και σύμβουλο
του δικτύου EURES. Αυτή πρόσφερε πολλές πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που ακολουθούν
κατά την αντιμετώπιση καταστάσεων με άτομα που δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, πώς συνεργάζονται με
το εκπαιδευτικό κέντρο αλλά και με τη δημοτική κοινωνική υπηρεσία, προσπαθώντας να στηρίξει την
συμμετοχή μειονεκτούντων ομάδων σε αυτό το είδος εκπαίδευσης.
Στοιχεία επικοινωνίας: Elena Blanco +34 927 005 923, eures-caceres.salgado@sepe.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το Ίδρυμα Γενικής Γραμματείας ROMA στο Aldea Moret, μια από τις
παραγκουπόλεις του Ceceres, όπου ο σύλλογος μάχεται ενάντια στην περιθωριοποίησή τους μέσω
διαφορετικών προγραμμάτων και επαφών με άλλους δημόσιους φορείς, οργανισμούς και εταιρείες για
την προώθηση της ένταξης της εργασίας .Προσφέρουν δραστηριότητες για την προώθηση της ένταξης
παιδιών και νέων ενηλίκων se συνεργασία με το σχολείο και το δήμο.
Στοιχεία επικοινωνίας: Inmaculada Márquez +34 927 626 870, inma.marquez@gitanos.org.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το Κέντρο Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Aldea Moret.
Ο Διευθυντής μας μίλησε για το Παρατηρητήριο Απουσιών από το Σχολείο, που δημιουργήθηκε στο
κέντρο μαζί με αρκετούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Ανέφερε ότι το 95% των μαθητών στο
κέντρο είναι ΡΟΜΑ και υποστηρίζεται η ένταξη τους στην κοινωνία με τη συμμετοχή σε διάφορες
πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο που σχετίζονται με τον αθλητισμό και τις τέχνες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Francisco Tello Román +34 927 004 900, cp.gabrielygalan@edu.juntaex.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου στην Plasencia όπου συζήτησε με τον
Γενικό Γραμματέα ενδεχόμενο περαιτέρω συνεργασιών μεταξύ των δύο οργανισμών και ανταλλαγή
μαθητών για πρακτική άσκηση σε εταιρίες της περιοχής.
Στοιχεία επικοινωνίας: Elena Montero +34 927 427 252, elena.montero@camaracaceres.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το CEPA Plasencia, ένα κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που διαθέτει
επίσημα και άτυπα εκπαιδευτικά προγράμματα από το 1981. Το κέντρο προσφέρει μια ευέλικτη
εκπαίδευση, προσαρμοσμένη σε ενήλικες μαθητές που αποφασίζουν να συνεχίσουν τις σπουδές του,
κυρίως για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, αλλά και να
συμπληρώσουν την ακαδημαϊκή και προσωπική τους εκπαίδευση. Στην περίπτωση των μεταναστών
που δεν μιλούν ισπανικά, περιλαμβάνεται και η εκμάθηση της γλώσσας ως απαραίτητο στοιχεία για να
προχωρήσουν στην εκπαίδευση τους. Ο διευθυντής του κέντρου είναι επίσης πρέσβης της EPALE και ο
συμμετέχων θα μπορούσε να ανταλλάξει μαζί του κάποιες σχετικές πληροφορίες για πιθανές
συνεργασίες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Lorena Colombo +34 927 017 807, cepa.placencia@edu.juntaex.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Caritas στην Plasencia. Το κτίριο αποτελείται από 4
διαφορετικούς τομείς: το καταφύγιο αστέγων, ένα κέντρο ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικό κέντρο και
τέλος εταιρεία catering. Συναντήσαμε τον διευθυντή του κέντρου και μας παρασχέθηκαν όλες οι
πληροφορίες που σχετίζονται με την κοινωνικοεργατική ένταξη των μεταναστών: παροχή συμβουλών,
εκπαίδευση. Τους βοηθούν να βρουν δουλειά και στο τελευταίο στάδιο η Caritas παρέχει μέχρι και
στέγη στους οικονομικά ασθενέστερους. Η Caritas δημιούργησε η ίδια μια εταιρεία catering όπου οι
μισοί από το προσωπικό εργάζονται με σύμβαση και οι μισοί από αυτούς είναι μετανάστες. Στοιχεία
επικοινωνίας: Sonia Grande +34 927 422 406, sgrande@caritasplasencia.org.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε τα γραφεία επιχειρηματικών έργων του επιμελητηρίου Navalmoral de la
Mata, όπου προσφέρεται υποστήριξη στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων στην περιοχή της
Εξτρεμαδούρα με το υψηλότερο ποσοστό μετανάστευσης. Έως και το 50% του πληθυσμού που ζει στην
περιοχή Campoarañuelo, με διοικητική πρωτεύουσα το Navalmoral de la Mata είναι μετανάστες.
Υπήρχε ένα τεράστιο μεταναστευτικό ρεύμα οικογενειών από το Μαρόκο στις αρχές δεκαετία του '99,
κυρίως για να εργάζονται στα αγροκτήματα σε εποχιακές δουλειές, αλλά πολλές από αυτές παρέμειναν
στην πόλη. Εκεί στο Navalmoral, το πρόγραμμα Επιμελητηρίου PAEM βοηθά τις γυναίκες να γίνουν
επιχειρηματίες.
Στοιχεία επικοινωνίας: Roberto Domínguez +34 927 538 207, roberto.dominguez@camaracaceres.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το γυμνάσιο Zurbaran στο Navalmoral de la Mata. Είχε συνεδρία
συγκριτικής αξιολόγησης με τον Επικεφαλής Σπουδών, τον Διευθυντή, έναν εκπρόσωπο από κάθε
τμήμα επιμόρφωσης αλλά και τον σύμβουλο του σχολείου. Παρουσίασαν τις διάφορες ειδικές
εκπαιδεύσεις που πραγματοποιούν αυτή τη στιγμή και τα προβλήματα και δυσκολίες που έχουν να
αντιμετωπίσουν και οι δύο. Σε ορισμένες από τις εκπαιδευτικές ειδικότητες το ποσοστό των
μετανάστες μαθητών είναι υψηλότερο από 60%, όπως το διεθνές εμπόριο ή η ηλεκτρική ενέργεια.
Στοιχεία επικοινωνίας: Norberta González +34 927 016 706, ngonzalezp@educarex.es.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε το Ίδρυμα CEPAIM που είναι Κοινοπραξία Φορέων για Ολοκληρωμένη
Δράση με τους Μετανάστες. Συνεργάζονται με τον δήμο οργανώνοντας δραστηριότητες αναψυχής που
προάγουν το αίσθημα του ανήκειν στην κοινότητα. Δουλεύουν μαζί με την περιφερειακή διεύθυνση
κοινωνικών πολιτικών και ανήκει στο EAPN, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αντι-Φτώχειας για το οποίο
ενημερωθήκαμε επίσης.
Στοιχεία επικοινωνίας: Mehrad Alizadeh +34 927 530 889, mehrad@cepaim.org.

Ο συμμετέχων επισκέφθηκε την τοπική υπηρεσία απασχόλησης του δήμου. Στο Δημαρχείο
συναντήσαμε την υπεύθυνη του Φορέα Απασχόλησης και Τοπικής Ανάπτυξης και εκείνη εξήγησε τις
διαδικασίες που ακολουθούνται όταν έρχεται κάποιος που αναζητά εργασία. Είπε ότι δεν υπάρχουν
διαφορές στις διαδικασίες για τους ντόπιου και τους μετανάστες, εκτός από εκείνες τις περιπτώσεις
όπου ο αιτών βρίσκεται σε παράτυπη κατάσταση, γι' αυτό τον παραπέμπουν άμεσα σε κοινωνικούς
λειτουργούς για να τους βοηθήσει να τακτοποιήσουν την κατάστασή τους.
Στοιχεία επικοινωνίας: Rosa Mª Pérez +34 927 530 104, desarrollolocal@aytonavalmoral.es.

Σε εύλογο χρονικό διάστημα τριών περίπου μηνών και καθώς οι αποκτηθείσες γνώσεις και η εμπειρία
θα μεταφερθεί στην τοπική κοινότητα (φιλοξενούμενος οργανισμός), ο συμμετέχων θα ετοιμάσει μια
έκθεση δραστηριοτήτων και δράσεων που υλοποιήθηκαν στην περιοχή του για να ανακοινώσει τα
αποτελέσματα της εκπαίδευσης O2O και να ενισχύσει τη συνεργασία και την ανταλλαγή καλών
πρακτικών μεταξύ των δύο περιοχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: