30 Σεπτεμβρίου 2022

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ


 Καλείσθε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, που θα πραγματοποιηθεί δια
ζώσης στις 5 Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.
3852/2010, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
Εισηγητής: Ιωάννης Συμεωνίδης, αντιδήμαρχος
2. Καθορισμός των ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 53-55 του Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ 207/Α΄/5-11-2021) και συγκεκριμένα σχετικά με
τα χρονικά όρια και τη συχνότητα παραμονής κατόχων αδειών πλανόδιας δραστηριοποίησης που
λειτουργούν κινητή καντίνα ή φορητές εγκαταστάσεις έψησης καθώς επίσης και ρυθμίσεις λοιπών
θεμάτων, ύστερα από εισήγηση της ΕΠΖ
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
3. Παραχώρηση χρήσης Δημοτικών Γηπέδων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης του Δημοτικού Θεάτρου του Πάρκου Κατερίνης στη Δημοτική
Επιχείρηση Επικοινωνίας Ενημέρωσης Κατερίνης – Δημοτικό Ραδιόφωνο (Δ.Ε.Ε.Ε.Κ.) με σκοπό τη
διαχείρισή του
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
5. Έγκριση απευθείας αγοράς αγροτεμαχίου, κατόπιν της 139/22 απόφασης Δ.Σ. για την επέκταση του
Β’ Κοιμητηρίου Κατερίνης
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
6. Έγκριση του επιχειρησιακού προγράμματος του Δήμου Κατερίνης για τη διαχείριση των αδέσποτων
ζώων συντροφιάς 2022-2023
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Τσιουκάνης, αντιδήμαρχος
7. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Κατερίνης
Εισηγητής: Γεώργιος Νταντάμης, αντιδήμαρχος
8. Χορήγηση άδειας καταστήματος εκμίσθωσης ποδηλάτων - μοτοποδηλάτων (μέχρι 50 cc) στον
Μάμαλη Αναστάσιο στην οδό Ολύμπου 30 – Παραλία Κατερίνης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - MUNICIPALITY of KATERINI
2

Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
9. Χορήγηση αδειών λειτουργίας υπαίθριων κολυμβητικών δεξαμενών δημόσιας χρήσης μικρής
κατηγορίας
Εισηγητής: Δημήτριος Βαϊνάς, αντιδήμαρχος
10. Παραχώρηση σχολικών χώρων σε συλλόγους και φορείς ύστερα από εισήγηση της ΔΕΠ
Εισηγητής: Ιωάννης Μπεϊνάς, πρόεδρος ΔΕΠ
11. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ του Δήμου με την επωνυμία
«Οργανισμός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Πρόνοιας Δήμου Κατερίνης» (ΟΠΠΑΠ)
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Λιακόπουλος

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.
Θεοφάνης Τερζόπουλος

Δεν υπάρχουν σχόλια: