8 Σεπτεμβρίου 2022

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Ι.Ε.Κ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) Κατερίνης ανακοινώνει
ότι οι απόφοιτοι/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα υποβολής
ηλεκτρονικής αίτησης επιλογής η οποία ανταποκρίνεται στις κλίσεις και τα
ενδιαφέροντά τους, ανάμεσα από ένα πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται με
υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών, στον σύνδεσμο:


https://diek.it.minedu.gov.gr

από την Πέμπτη 1 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου
2022 και ώρα 14:59
ΟΙ νέες ειδικότητες του Δ.ΙΕΚ Κατερίνης για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2022Β είναι:
1. ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
2. ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
3. ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
4. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
5. ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
7. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
8. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ-ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF)
Επίσης, πτυχιούχοι ΕΠΑ.Λ, Τ.Ε.Ε. Β’ ΚΥΚΛΟΥ, Τ.Ε.Λ., μπορούν να εγγραφούν από
01-09-2022 έως και 15-09-2022 κατά περίπτωση στο Γ’ εξάμηνο φοίτησης σε
συναφείς ειδικότητες με τον επαγγελματικό τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν, με
απευθείας  κατάθεση αίτησης στο Δ.ΙΕΚ.
Για περισσότερες πληροφορίες: Ιστοσελίδα του Δ.ΙΕΚ https://iek-katerinis.gr/
Τηλ. 2351045460-461

Ο Δ/ντής του Δ.ΙΕΚ
Ιωάννης Τσαμουρτζής

Δεν υπάρχουν σχόλια: