4 Οκτωβρίου 2022

Ανακοίνωση για την υποχρεωτική ταυτοποίηση και ιχνηλάτιση δεσποζόμενων Ιπποειδών.


Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ.Α.Ο.Κ Πιερίας ενημερώνει τους κατόχους Ιπποειδών ότι
από 21/10/2022 ξεκινά η υποχρεωτική σήμανση και καταχώριση όλων των Ιπποειδών στη
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής, σε εφαρμογή της με αρ. 726/107367/21-
04-2022 (ΦΕΚ 2028Β) υπουργικής απόφασης.Ειδικότερα όλοι οι κάτοχοι Ιπποειδών εντός 3 μηνών από την ημερομηνία έναρξης
ισχύος της παραπάνω Υπουργικής Απόφασης, θα πρέπει να προσέλθουν στο Τμήμα
Κτηνιατρικής της Π.Ε. Πιερίας (25ης Μαρτίου 49) μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (Τηλ:
2351354113) ώστε να τους αποδοθεί κωδικός αριθμός καταχώρισης της εγκαταστασής τους και
να δηλώσουν τα ζώα τους. Θα ακολουθήσει η έκδοση από την υπηρεσία του ενιαίου ισόβιου
εγγράφου ταυτοποίησης Ιπποειδών.
Επισημαίνεται ότι μετά το πέρας της ανωτέρω προθεσμίας, όποιο Ιπποειδές δεν έχει
δηλωθεί και ταυτοποιηθεί, θα θεωρείται ανεπιτήρητο.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο Τμήμα Κτηνιατρικής τηλ. 2351354113

Δεν υπάρχουν σχόλια: