8 Νοεμβρίου 2022

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΚΥΠΕΛΛΟΥ 9-11-2022

ΕΠΣ Πιερίας

Στην Νέα Έφεσο και στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Πιερίας σήμερα 07-11-2022  και ώρα 15:00 συνήλθε σε συνεδρίαση η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Πιερίας που αποτελείται από τους Ευθυμιάδη Δαμιανό Πρόεδρο, ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Αναπληρωτή Πρόεδρο και ΛΕΦΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟ μέλος, με θέμα τον ορισμό διαιτητών και βοηθών διαιτητού για τους αγώνες ΚΥΠΕΛΛΟΥ της Ε.Π.Σ. Πιερίας που θα πραγματοποιηθούν την 09-11-2022. Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε ομόφωνα ο ορισμός των διαιτητών και βοηθών διαιτητού όπως αναγράφεται παραπάνω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: