8 Νοεμβρίου 2022

Πιερική Αναπτυξιακή: Βιωματικές ιστορίες επιτυχίας ευφυούς γεωργίας

 Μια έξυπνη μελισσοκομική μονάδα


Ο Τίμος είναι γεωπόνος με μεγάλη εμπειρία στην επίλυση γεωπονικών θεμάτων για
άλλες επιχειρήσεις και αγροκτήματα. Παρόλο που έχει ακαδημαϊκό προφίλ,
εργάζεται σε ερευνητικά προγράμματα, πάντα ήθελε να έχει τη δική του επιχείρηση.
Η ιδέα αφορούσε τη μελισσοκομία με τη χρήση σύγχρονης τεχνολογίας και έξυπνων
λύσεων.


Φυσικά, οι παραδοσιακοί μελισσοκόμοι ακολουθούν συγκεκριμένα αγρονομικά
πρωτόκολλα και στρατηγικές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά η επιχείρησή του
στόχευε στην αυτοματοποίηση μιας σειράς διαδικασιών. Πρώτα και κύρια,
αυτοματοποίηση και έλεγχος της ζωής και της ανάπτυξης των μελισσών με τη χρήση
σύγχρονων έξυπνων τεχνολογιών καλλιέργειας. Ο αυτοματοποιημένος
μετεωρολογικός σταθμός (συμπεριλαμβανομένης της θερμοκρασίας της κυψέλης, της
εξωτερικής θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας) και ο ζυγός ακριβείας των
μελισσιών είναι από τα πιο σημαντικά για να παρακολουθεί την ανάπτυξη των
μελισσών κάθε ώρα της ημέρας (Εικόνα 1α). 

Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι η τηλεμετρική χρήση του συστήματος.
Αποστέλλονται πολλαπλά ενημερωτικά μηνύματα στον χρήστη/αγρότη που
τον ενημερώνουν για τις καιρικές συνθήκες αλλά και το ποσοστό του προστιθέμενου
ή μειωμένου βάρους στο ενδεικτικό μελίσσι.
Αυτό το σύστημα είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια του Τίμου και
οποιουδήποτε άλλου μελισσοκόμου δίνοντας τη δυνατότητα ελαχιστοποίησης του
κόστους αλλά και αύξησης της βιωσιμότητας της επιχείρησης.
Εικόνα 1: α. Ζυγός ακριβείας και μετεωρολογικός σταθμός,

 

 


β. Μονάδα απολέπισης και εξαγωγής μελιού

 

 

 

 

Όμως, αυτό δεν είναι το μόνο. Κατά την εξαγωγή μελιού, μια αυτοματοποιημένη
μηχανή εξαγωγής μελιού κάνει την επεξεργασία αυτοματοποιημένα χωρίς να
χρειάζεται κανένα άτομο εκτός από επόπτη (Εικόνα 1β). Ομοίως, στο επόμενο στάδιο
της συσκευασίας και της τυποποίησης, ένα μηχάνημα με αισθητήρες και
αυτοματισμούς, κάνει όλη τη δουλειά πολύ γρήγορα και με ακρίβεια.

Δεν υπάρχουν σχόλια: