30 Νοεμβρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ»

 «ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΒΟΛΗΣ»
ΣΧΕΤ.: Το από 25/11/2022 Δελτίο Τύπου της ΧΧΙVTεθωρακισμένης Ταξιαρχίας Λιτοχώρου.
Σας γνωρίζουμε ότι την 01έως 16 Δεκεμβρίου 2022θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές
δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα στο πεδίο βολής αρμάτων και στο πεδίο βολής
Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου.Συγκεκριμένα, οι περιοχές:Ι.Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ -ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ-ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ- ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥ-
ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ- ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ- ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ, χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για τις βολές στο

Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα κατωτέρω στίγματα:
1 φ: 40ο

07’00’’ Β λ: 22ο
25’ 00’’ Α

2 φ: 40ο

15’ 00’’ Β λ: 22ο
25’ 00’’ Α

3 φ: 40ο

15’ 00’’ Β λ: 22ο
32’ 00’’ Α

4 φ: 40ο

07’ 00’’ Β λ: 22ο
32’ 00’’ Α

Επιπλέον οι περιοχές ΥΨ.ΥΨΩΜΑ-ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΞΕΡΟΛΑΚΙ-ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ-ΓΟΥΡΝΙΕΣχαρακτηρίζονται
ως επικίνδυνες για τις βολές στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου και οριοθετούνται από τα
κατωτέρω στίγματα:

Παρακαλούμε όπως άμεσα ενημερώσετε τα μέλη του Συλλόγου σας .

Ο Διοικητής α.α.
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: