30 Νοεμβρίου 2022

Eξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου

Από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας ανακοινώνεται ότι θα
διεξαχθούν εξετάσεις ενηλίκων για απόκτηση τίτλου απολυτηρίου Ειδικού Δημοτικού
σχολείου, στις 9-12-2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., στο Ειδικό Δημοτικό
Σχολείο Κατερίνης (Γανόχωρα, τηλ. 23510 31493). Η είσοδος στον χώρο του σχολείου
θα γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας για τον κορωνοϊό.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται αίτηση των ενδιαφερόμενων μαζί με
πιστοποιητικό γέννησης, φωτοτυπία ταυτότητας και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86,
όπου θα αναφέρουν τον τόπο διαμονής και ότι δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών.
Η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθεί αποκλειστικά μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση mail@dipe.pie.sch.gr έως και την Τρίτη 6-
12-2022.

Δεν υπάρχουν σχόλια: