1 Δεκεμβρίου 2022

Βελτίωση της Διάβασης του ρέματος «ΞΗΡΟΛΑΚΙ»» στο Δήμο Δίου Ολύμπου στη Π.Ε. ΠιερίαςΗ Πιερία την τελευταία πενταετία, βρίσκεται στο «μάτι» του κυκλώνα, όσον αφορά
τις φυσικές καταστροφές. Οι καταστροφές που έχουν υποστεί οι δημόσιες υποδομές αλλά
και οι ιδιοκτησίες των κατοίκων της Π.Ε. Πιερίας, έχουν ξεπεράσει κάθε δυσοίωνη
πρόβλεψη.
Ένα ιδιαίτερο ευάλωτο σημείο που πλήττεται συνεχώς είναι η ιρλανδική διάβαση
στο ρέμα Ξηρολακίου που χωροθετείται στο Δήμο Δίου Ολύμπου και εξυπηρετεί το Δ.Δ.
Αγίου Σπυρίδωνα και το Δ.Δ. Κονταριώτισσας, εγκυμονώντας πολλαπλούς κινδύνους για
την ανθρώπινη ζωή και αύξηση των θυμάτων (όπως αυτό αποτυπώθηκε στην τοπική κοινωνία, με
την τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής κατά την εκπνοή του 2021, στο ρέμα της Ζλιάνα).
Μετά τις καταστροφικές πλημμύρες του 2017, έγινε εγγραφή στο Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕΠ 808 το έργο με τίτλο «Αποκαταστάσεις καταστροφών από τη
θεομηνία της 15ης έως 17ης Νοεμβρίου 2017 στις Π.Ε Θεσσαλονίκης, Πιερίας, Ημαθίας, Πέλλας και Κιλκίς»,
συνολικού προϋπολογισμού 24.959.326,72€. Σε αυτό έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται και το
υποέργο 7 με τίτλο: «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΗΣ
ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Δ6», προϋπολογισμού 500.000€.
Να σημειωθεί όμως ότι οι συνεχείς επεμβάσεις που υλοποιούνται εδώ και δεκαετίες,
μετά από κάθε πλημμύρα, στο υφιστάμενο ιρλανδικό ρείθρο (διάβαση) του ρέματος
«ΞΗΡΟΛΑΚΙ», είναι βραχείας διάρκειας και αποτελεσματικότητας έχοντας κυρίως σωστικό
/ αποτρεπτικό χαρακτήρα (καθαρισμός, εκβάθυνση, ανακατασκευή των αναχωμάτων του ρέματος, αλλά
και αποκατάσταση του ρείθρου).
Ωστόσο, η οριστική διευθέτηση του προβλήματος, που είναι η κατασκευή γέφυρας
(με τα συνοδά έργα διευθέτησης του ρέματος ανάντι και κατάντι του τεχνικού καθώς και τμήματα οδοποιίας
που θα απαιτηθούν για την προσαρμογή με την υφιστάμενη οδοποιία επί της Δευτερεύουσας Επαρχιακής
οδού Δ6), για την βελτίωση της διάβασης του «ΞΗΡΟΛΑΚΙΟΥ», έχει μετατραπεί σε ένα
σύγχρονο «γιοφύρι της Άρτας».
Να σημειωθεί ότι η αίτηση (27.12.2010) για ένταξη (χρηματοδότηση), της μελέτης
του προαναφερόμενου έργου, από την τότε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πιερίας, στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη 2007 - 2013» στον άξονα «Αειφόρος
Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δεν εγκρίθηκε.
Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ Υπουργοί σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί
η κυβέρνηση, για:
- Να υλοποιηθεί άμεσα, μέσω της αναγκαίας κρατικής χρηματοδότησης, το
προαναφερόμενο έργο της κατασκευής της γέφυρας στο ρέμα Ξηρολακίου, ώστε να γίνεται
πλέον με ασφάλεια η μετακίνηση των πολιτών, αλλά και η αντιπλημμυρική προστασία της
περιοχής γύρω από το ρέμα.
Οι Βουλευτές
Δελής Γιάννης
Στολτίδης Λεωνίδας

Δεν υπάρχουν σχόλια: