13 Μαρτίου 2023

«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΟ ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗΣ»

Μετά το πρόσφατο περιστατικό βίας, που σημειώθηκε μεταξύ μαθητών και στη συνέχεια μετα-
ξύ οικογένειας μαθητή και εκπαιδευτικού του σχολείου μας, το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κη-
δεμόνων του Γυμνασίου Περίστασης καταδικάζει κάθε μορφή βίας και εκφοβισμού και μάλιστα

όταν τέτοιου είδους συμπεριφορά διαδραματίζεται στο πλαίσιο της σχολικής κοινότητας.

Το σχολείο πρέπει να είναι χώρος ανάπτυξης και καλλιέργειας δημοκρατικών αξιών και πολιτι-
σμένης συνύπαρξης. Φαινόμενα άλογης και προκλητικής συμπεριφοράς δεν έχουν θέση στοσχολείο!

Γονείς και εκπαιδευτικοί οφείλουμε να διευθετούμε τα παρουσιαζόμενα κάθε φορά προβλήμα-
τα μέσω διαλόγου, κατανόησης και λογικής. Γιατί μόνο με το σωστό παράδειγμά μας μπορούμε

να επηρεάζουμε, να εμπνέουμε και να διδάσκουμε τα παιδιά μας.
Καλούμε την πολιτεία να βοηθήσει γονείς και εκπαιδευτικούς που ανησυχούν και αγωνιούν για
μια ομαλή σχολική ζωή.

Με εκτίμηση
Το Δ.Σ.
Βικτωρία Μπεκιροπούλου,
Ελπίδα Χατζή,
Νίκος Κωτίδης,
Σάρρα Γανωτή,
Αλίνα Μπέλας,
Μαρία Θεοχαροπούλου,
Ματίνα Παπαδοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: