9 Σεπτεμβρίου 2023

«Προσωρινές ρυθμίσεις κυκλοφορίας, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων στον Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα»1. Έχοντας υπόψη:
α)

β)

γ)
Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα
Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3542/2007 (Α-50), όπως τροπ. και
ισχύει.
Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 «Αναδιάταξη- Αναδιοργάνωση- Σύσταση και Λειτουργία
Περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
Την υπ’ αριθ. 2501/10/67-α ́ από 09-09-2023 Απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας
Λάρισας.
και
την ανάγκη για την επιβολή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων με διακοπή
της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων σε τμήματα του οδικού δικτύου περιοχής
αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας, την εύρυθμη κυκλοφορία των οχημάτων καθώς
και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων.

Α Π Ο Υ Α ΢ Ι Ζ Ο Τ Μ Ε

1.Την προσωρινή επιβολή του μέτρου απαγόρευσης κυκλοφορίας όλων των οχημάτων,
για ιδιαίτερους λόγους ασφαλείας προς το σκοπό αποφυγής πρόκλησης
κυκλοφοριακών προβλημάτων, λόγω αυξημένου όγκου υδάτων από σήμερα
Σάββατο (09-09-2023) και ώρα 00:30 και μέχρι την εξομάλυνση των κυκλοφοριακών
συνθηκών, στην κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Θεσ/νικης, στο
τμήμα από τη Χ/Θ 471+481 (όρια με Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης) μέχρι Χ/Θ 400+265
(όρια με Διεύθυνση Αστυνομίας Λάρισας), εξαιρουμένων όσων εκ των ανωτέρω οχημάτων έχουν
τελικό προορισμό την Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας.
α. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης, όλα τα οχήματα με προορισμό την
Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Κλειδίου Ημαθίας χ/θ 474+500 και μέσω
της Εγνατίας Οδού θα κατευθύνονται προς Αθήνα, πλην εκείνων που έχουν
προορισμό την Περιφερειακή ενότητα Πιερίας .
2.Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευση της και για το ανωτέρω χρονικό διάστημα .
3.Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν. 2696/99(Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Της παραπάνω Απόφασης Απαγόρευσης Κυκλοφορίας εξαιρούνται:
α. Τα οχήματα Οδικής Βοήθειας
β. Τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης (ΕΚΑΒ, Π.Υ. κ.α.)

Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ΢
Γεώργιος ΚΟΤΚΟΤ΢ΕΛΑ΢
Αστυν. Τποδ/ντης

Δεν υπάρχουν σχόλια: