1 Μαρτίου 2024

ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΚΟΜΝΗΝΟΥ ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΟ Βουλευτής ΝΙΚΗΣ Κομνηνός Δελβερούδης κατέθεσε τις παρακάτω ερωτήσεις στον Υπουργό
Παιδείας κατά τον μήνα Φεβρουάριο:
Στις 9 Φεβρουαρίου, υπέβαλε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, σχετικά με την εισαγωγή της
Τεχνητής Νοημοσύνης στην εκπαίδευση, επειδή η κυβέρνηση της ΝΔ έχει μάλλον ήδη
αποφασίσει, χωρίς τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, τον τρόπο με τον οποίο θέλει να
διαμορφώσει, «το τοπίο σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε
ο Υπουργός Παιδείας στο Συνέδριο του MIT «EmTech Europe». Ερωτήθηκε ο Υπουργός με
ποια διαδικασία και από ποια πρόσωπα θα καθοριστούν τα όρια και οι ασφαλιστικές δικλείδες,
για να μην καταντήσουν τα παιδιά μας “ρομποτάκια”, που θα προγραμματίζονται μαθησιακά από
ανεξέλεγκτους αλγόριθμους, ενώ, σε κάθε περίπτωση, η ψηφιακή τεχνολογία θα πρέπει να
υπηρετεί αφενός, την ουσιαστική και εποικοδομητική μάθηση και αφετέρου, το σύστημα των
θεμελιωδών αξιών μας.
Στις 15 Φεβρουαρίου, υπέβαλε γραπτή ερώτηση, σχετικά με τη διδασκαλία των ειδικών
μαθημάτων του Ελεύθερου και του Γραμμικού Σχεδίου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στο
ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ’ Λυκείου, από το σχολικό έτος 2020-21. Ενώ λοιπόν προβλέπεται η
διδασκαλία τους μέσω του προγράμματος της ενισχυτικής διδασκαλίας, δυστυχώς, το
συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν πραγματοποιείται σε αρκετούς νομούς της χώρας,
συμπεριλαμβανομένου και του Νομού Πιερίας, αφήνοντας τους μαθητές αποκλεισμένους από τη
διδασκαλία των συγκεκριμένων ειδικών μαθημάτων και χωρίς να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες για την
εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Ερωτήθηκε ο Υπουργός για τις ενέργειες στις
οποίες θα μπορούσε ενδεχομένως να προβεί, ώστε να αρθούν οι ανισότητες.
Στις 23 Φεβρουαρίου, ακολούθησε επίσης γραπτή ερώτηση, σχετικά με τις θέσεις υποψηφίων με
Σοβαρές Παθήσεις (5%) στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία των
υποψηφίων των Γενικών Λυκείων με σοβαρές παθήσεις (κατηγορία 5%), πολλές από τις θέσεις
που διατίθενται από τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα για τους συγκεκριμένους μαθητές, παραμένουν
ακάλυπτες. Επειδή, η πρόβλεψη κατανομής ποσοστού 5% αφορά την ιδιαίτερα ευαίσθητη
κατηγορία των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, χωρίς να επηρεάζονται οι θέσεις των
υποψηφίων Γενικής Σειράς, ερωτήθηκε ο Υπουργός αν θα μπορούσε να υπάρξει σχετική
πρόβλεψη, ώστε οι θέσεις των ΓΕΛ, για τους υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις (5%), που
πιθανόν δεν καλύπτονται κατ’ έτος, να διατίθενται - εξ ολοκλήρου ή εν μέρει – στους
αντίστοιχους υποψηφίους των ΕΠΑΛ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: