1 Μαρτίου 2024

Προετοιμασία της Πολιτικής Προστασίας Δ.Κατερίνης ενόψει άσκησης για αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών


Η τελική Συνάντηση (ΤΣΣ) της Ομάδας Σχεδιασμού Άσκησης (Ο.ΣΧ.Α.) σε περίπτωση αντιμετώπισης
συνεπειών μετά από εκδήλωση φυσικών καταστροφών, πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, στην
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κατερίνης, στο Δημαρχείο.
Αντικείμενο της συνάντησης, που συντόνισαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος, Γιώργος
Γραμματικός, η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου, Μαρίζα
Αντωνακοπούλου, ήταν η πραγματοποίηση του τελικού ελέγχου όλων των διαδικασιών και των
οργανωτικών ρυθμίσεων για τη διεξαγωγή της Άσκησης Επί Χάρτου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2024» που θα
διεξαχθεί στις 14 Μαρτίου 2024.
Οι γενικοί στόχοι της Άσκησης είναι ο έλεγχος της επάρκειας των επιχειρησιακών σχεδίων Εκτάκτων
Αναγκών του Δήμου Κατερίνης, ο έλεγχος της διαλειτουργικότητας των υπηρεσιών και της μεταξύ τους
συνεργασίας, ο έλεγχος συνεργασίας των υπηρεσιών με τους επιχειρησιακά αρμόδιους φορείς σε
περίπτωση κατά την οποία κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μετά από μια ενδεχόμενη εκδήλωση
φυσικών καταστροφών.
Στην τελική συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Δημοτικής Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας, του Λιμεναρχείου Κατερίνης, της Τροχαίας Κατερίνης, του Αστυνομικού Τμήματος Κατερίνης,
του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας, της Κοινωνικής Υπηρεσίας, του
ΕΚΑΒ και της ΔΕΥΑ Κατερίνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: