11 Μαρτίου 2024

Συνάντηση του Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας με τους Ψυχολόγους και τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας ΔΔΕ Πιερίας


 Ο Διευθυντής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πιερίας, κ. Γιώργος Μακρής,
πραγματοποίησε συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ23,
Ψυχολόγοι και ΠΕ30, Κοινωνικοί Λειτουργοί, στα γραφεία της ΔΔΕ Πιερίας, την
Παρασκευή 8/3/2024 και ώρα 12:30. Στη συνάντηση παραβρέθηκε και η
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ κ. Ελευθεριάδου Ροδή.


Οι Ψυχολόγοι και οι Κοινωνικοί Λειτουργοί που υπηρετούν στις σχολικές
μονάδες της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παρέχουν ψυχοκοινωνική
υποστήριξη, ενημέρωση και συμβουλευτική καθοδήγηση με στόχο την
ενδυνάμωση της σχολικής κοινότητας προκειμένου μαθητές, εκπαιδευτικοί,
γονείς και κηδεμόνες να αποκτήσουν εκείνες τις δεξιότητες που απαιτούνται για
την αποτελεσματική διαχείριση κρίσιμων και απρόβλεπτων καταστάσεων,
δημιουργώντας ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον με απώτερο στόχο τη
διαφύλαξη της δημόσιας υγείας, την προστασία της σχολικής κοινότητας και κατ’
επέκταση της κοινωνίας.

Ο ρόλος τους είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους
μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου.
Τα θέματα που συζητήθηκαν στη συνάντηση κατά κύριο λόγο είναι τα εξής:
α) Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης των προβλημάτων που προκύπτουν στις
σχολικές μονάδες συλλογικά με συνεργασία των Ψυχολόγων, των Κοινωνικών
Λειτουργών, των Εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών και
β) Ο ορισμός τετραμελούς Ομάδας Δράσης με έδρα τη ΔΔΕ Πιερίας και
αρμοδιότητα την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Ενδοσχολικής Βίας και του
Σχολικού Εκφοβισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: