11 Μαρτίου 2024

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές σε ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Να καταθέσουν αίτηση στον Δήμο Κατερίνης,καλούνται όσοι υπέστησαν ζημιές από τα πλημμυρικά φαινόμενα εξαιτίας των έντονων βροχοπτώσεων και χαλαζοπτώσεων που έπληξαν περιοχές του Δήμο Κατερίνης στις 4 και5 Μαρτίου 2024.


Οι εκτιμήσεις ζημιών αναφέρονται:
 Στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης. Δεν συμπεριλαμβάνονται
ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, υπόγεια, αποθήκες, κοινόχρηστοι χώροι,
λεβητοστάσια κτλ.)
Η οικονομική ενίσχυση αφορά:
 αποκλειστικά χώρους διαβίωσης οικογενειών κύριας ή δευτερεύουσας κατοικίας
(μειωμένη κατά 50%) και όχι κτίρια άλλης χρήσης (π.χ. καταστήματα, βιοτεχνίες,
θερμοκήπια κτλ)

Οι αιτήσεις εφόσον πληρούνται τα ανωτέρω αφορούν:

Α. Στην χορήγηση εφάπαξ επιδόματος ΠΡΩΤΩΝ ΒΙΟΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ, σε όσους
περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνέπεια της φυσικής καταστροφής στις 4 & 5 Μαρτίου
2024 και δεν μπορούν να διαμείνουν στην κύρια κατοικία τους
Β. Στην χορήγηση επιδόματος έως 6.000 ευρώ για την αντιμετώπιση ΑΠΛΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η’/ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΣΚΕΥΗΣ σε ΚΥΡΙΕΣ
ή ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ που επλήγησαν από τη φυσική καταστροφή στις 4 & 5
Μαρτίου 2024.
Γ. Στην χορήγηση επιδόματος ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΜΟΝΙΜΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗ
ΒΛΑΒΗ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω, λόγω τραυματισμού τους, εξαιτίας της
φυσικής καταστροφής στις 4 & 5 Μαρτίου 2024.

Οι παραπάνω αιτήσεις απαραίτητα:
 θα συνοδεύονται από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και
 ΘΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη διεύθυνση   pol-pro@katerini.gr         

μέχρι και την Παρασκευή 19 Απριλίου 2024.

Τις αιτήσεις καθώς και πληροφορίες σχετικά με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά μπορείτε
να παραλαμβάνετε :
1. Σε ηλεκτρονική μορφή από την ηλεκτρονική σελίδα του Δήμου Κατερίνης
στο   www.katerini.gr    
2. Σε έντυπη μορφή από το Γενικό Πρωτόκολλο του Δημαρχείου Κατερίνης.

Για περισσότερες πληροφορίες:   2351350505  &  6930075156 (καθημερινά από Δευτέρα
έως Παρασκευή 07:00

Δεν υπάρχουν σχόλια: