24 Απριλίου 2024

Πώς σχετίζεται το ασβέστιο στο πρωινό ή στο δείπνο με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου [μελέτη]

Σε πρόσφατη έρευνα που δημοσιεύτηκε στο BMC Public Health, επιστήμονες εξέτασαν αν η ποσότητα ασβεστίου που καταναλώνεται στο πρωινό και το δείπνο συνδέεται με καρδιαγγειακή νόσο στον γενικό πληθυσνμό.

Η έρευνα περιέλαβε 36.164 ανθρώπους από τις ΗΠΑ (17.456 άντρες, 18.708 γυναίκες και 4.040 ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο) από τις 2013–2018 National Health and Nutrition Examination Surveys.

Κατηγοριοποίησαν τους συμμετέχοντες σε 5 ομάδες με βάση την πρόσληψη ασβεστίου από το δείπνο και το πρωινό.

Άνθρωποι στο ανώτερο τεταρτημόριο είχαν υψηλότερες πιθανότητες να έχουν καρδιαγγειακή νόσο έναντι όσων ήταν στο
κατώτερο πεμπτημόριο.

Κρατώντας σταθερά τη συνολική κατανάλωση ασβεστίου, αντικατάσταση της κατανάλωσης ποσοστού 5.0% από το δείπνο με κατανάλωση ασβεστίου στο πρωινό μείωσε τον κίνδυνο για καρδιαγγειακά κατά  6.0%.

Πρωινά γεύματα με πρωινά σνακ ή δείπνα με βραδινά σνακ μείωναν τον κίνδυνο κατά 6%.

Σε σύγκριση με το χαμηλότερο πεμπτημόριο, το να έχει κάποιος πρωινό και πρωινά σνακ ως πρωινό ή δείπνο και απογευματινά σνακ ως δείπνο στο υψηλότερο πεμπτημόριο μείωνε σημαντικά τον κίνδυνο καρδιαγγειακών νόσων.

Η έρευνα έδειξε ότι όσοι ανήκαν στο υψηλότερο εκατοστημόριο κατανάλωσης ασβεστίου στο δείπνο και το πρωινό ήταν πιο πιθανό να εμφανισουν καρδιαγγειακή νόσο. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι είναι σημαντικός ο καταμερισμός της πρόσληψης ασβεστίου στα 2 γεύματα.

Χρειάζονται νέες έρευνες για να επιβεβαιωθούν τα ευρήματα και σε άλλους πληθυσμούς.

Πηγές:
BMC Public Health,

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: