10 Μαΐου 2024

ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΠΟΚΑΤAΣΤΑΣΗΣ MONOΠΑΤΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΔΙΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Η Διεύθυνση Δασών Πιερίας, σε συνέχεια της αποκατάστασης του
μονοπατιού Ε4 από τα Πριόνια προς τα καταφύγια του Ολύμπου σας ενημερώνει
ότι, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την τουριστική ανάπτυξη του Ολύμπου με γνώμονα την ασφάλεια των επισκεπτών στον ορεινό όγκο, υπήρξε συνεργασία και
άμεσος συντονισμός με την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, κα Μαυρίδου Σοφία και
τον Δήμαρχο Δίου Ολύμπου, κ. Γερολιόλιο Βαγγέλη για την έγκριση των
αντίστοιχων μελετών.
Η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Δίου-
Ολύμπου, χρηματοδότησε το έτος 2023 τη σύνταξη και την ωρίμανση δύο (2)
μελετών συνολικού προϋπολογισμού 1.217.239€ (703.200 € και 514.039€), οι
οποίες ολοκληρώθηκαν μέσω Πιερικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Ο.Τ.Α, κατατέθηκαν στην
υπηρεσίας μας και κατόπιν εισηγήσεων μας, εγκρίθηκαν από την Δ/νση
Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών Μακεδονίας – Θράκης του ΥΠΕΝ, στις 18-
4-2024.
Για την άμεση υλοποίηση των έργων υποβλήθηκαν δύο αιτήσεις
χρηματοδότησης από την Περιφερειακή Ενότητα και τον Δήμο Δήμου Ολύμπου προς
το ΥΠΕΝ και συγκεκριμένα στην Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων του
Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.) για τη
«Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας».
Οι μελέτες είναι οι ακόλουθες:
«Μελέτη συντήρησης, Αναβάθμισης & Εκσυγχρονισμού δύο (2)
ορειβατικών διαδρομών που αναπτύσσονται εντός του ορεινού όγκου του
Ολύμπου, για τη δημιουργία δικτύου μονοπατιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου», με
συνολικό προϋπολογισμό 703.200€, με σύνολο ορειβατικών διαδρομών 16.180
μέτρων και αφορά κυρίως το μονοπάτι Ε4 από τους Μύλους Λιτοχώρου έως το
Καταφύγιο Σπ. Αγαπητός.
«Μελέτη Συντήρησης & Σήμανση 7 ορειβατικών διαδρομών Ολύμπου –
Κάτω Ολύμπου», με συνολικό προϋπολογισμό 514.034,99€ και αφορούν τις
ακόλουθες διαδρομές:
Άγιοι Απόστολοι – Παπά Αλώνι – Μαστορούλι μήκους 16.630 μέτρων.
Αγία Κόρη – Πετρόστρουγκα 11.050 μέτρων.
Άγιος Βασίλειος – Άγιος Κωνσταντίνος – Κορομηλιά – Πετρόστρουγκα 9.380
μέτρων.

Κορομηλιά – Σέλωμα – Μάνα – Σταυρός 8.590 μέτρων.
Παλαιός Παντελεήμωνας – Παλαιοί Πόροι 4.330 μέτρων.
Παλαιός Παντελεήμωνας – Άνω Σκοτίνα 6.290 μέτρων.
Παλαιός Παντελέημωνας – Βρύση Κατή 8.310 μέτρων.
Η Δ/νση Δασών Πιερίας, σε συνεργασία με όλους τους φορείς, είναι σε
επικοινωνία με το ΥΠΕΝ για την εξ’ ολοκλήρου χρηματοδότηση των ανωτέρω
μονοπατιών, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης αποκατάσταση και βελτίωσή
τους, με βάση τις τελευταίες σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας. Η
αποκατάσταση κρίνεται ζωτικής σημασίας, προκειμένου η επίσκεψη στον ορεινό
όγκο του Ολύμπου να γίνεται με ασφάλεια.

Ο Αν. Προϊστάμενος
της Διεύθυνσης Δασών Πιερίας

Δρ. Πέτρος Παπαπέτρου
Δασολόγος με Α΄ Βαθμό

Δεν υπάρχουν σχόλια: