24 Οκτωβρίου 2021

Τι είναι η βία κατά των γυναικών;

 


Υπάρχουν πολλές παρανοήσεις γύρω από τη βία κατά των γυναικών, συμπεριλαμβανομένου του πώς και γιατί συμβαίνει. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις παρανοήσεις για να είμαστε επιτυχείς στις απαντήσεις μας στη βία κατά των γυναικών και των παιδιών τους.

Η βία κατά των γυναικών δεν σημαίνει μόνο τη σωματική βία. Είναι πολύ ευρύτερη και περιλαμβάνει σεξουαλική, συναισθηματική, ψυχολογική και οικονομική κακοποίηση.

Σε διεθνές επίπεδο, η Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών παρέχει τον ακόλουθο ορισμό:

«Ο όρος βία κατά των γυναικών σημαίνει κάθε πράξη βίας βάσει φύλου που έχει ως αποτέλεσμα ή είναι πιθανό να έχει ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βλάβη ή ταλαιπωρία στις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων απειλών τέτοιων πράξεων, εξαναγκασμού ή αυθαίρετης στέρησης της ελευθερίας, είτε συμβαίνει σε δημόσια ή ιδιωτική ζωή. “

Οι νόμοι σε κάθε χώρα έχουν τους δικούς τους ορισμούς. Αν και δεν υπάρχει ενιαίος ορισμός, τα κεντρικά στοιχεία της ενδοοικογενειακής βίας περιλαμβάνουν:

 • πράξεις βίας που συμβαίνουν μεταξύ ατόμων που έχουν, ή είχαν, στενή σχέση·
 • ένα συνεχές πρότυπο συμπεριφοράς που στοχεύει στον έλεγχο ενός συντρόφου μέσω του φόβου, για παράδειγμα με τη χρήση βίαιης και απειλητικής συμπεριφοράς Στις περισσότερες περιπτώσεις, η βίαιη συμπεριφορά αποτελεί μέρος μιας σειράς τακτικών για την εξουσία και τον έλεγχο των γυναικών και των παιδιών τους και μπορεί να είναι εγκληματική και μη εγκληματική.
 • Η απειλητική ή βίαιη συμπεριφορά μπορεί να περιλαμβάνει σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική, ψυχολογική και οικονομική κακοποίηση.

Η σωματική βία μπορεί να περιλαμβάνει χαστούκια, χτυπήματα, γροθιές, πιέσεις, ρίψη από σκάλες, κλοτσιές, στρίψιμο των χεριών, πνιγμός και καύση ή μαχαιρώματα.

Η ψυχολογική και συναισθηματική κακοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει μια σειρά από συμπεριφορές ελέγχου, όπως έλεγχος των οικονομικών, απομόνωση από την οικογένεια και τους φίλους, συνεχή ταπείνωση, απειλές εναντίον παιδιών ή απειλή με τραυματισμό ή θάνατο.

Η οικονομική ή οικονομική κατάχρηση περιλαμβάνει τον βίαιο έλεγχο των χρημάτων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων ενός άλλου. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει κλοπή μετρητών, να μην επιτρέπει στο θύμα να λαμβάνει μέρος σε οικονομικές αποφάσεις ή να εμποδίζει το θύμα να έχει δουλειά.

Η οικογενειακή βία είναι ένας ευρύτερος όρος που αναφέρεται στη βία μεταξύ μελών της οικογένειας, καθώς και στη βία μεταξύ στενών συντρόφων. Περιλαμβάνει τα ίδια είδη συμπεριφορών που περιγράφονται για την ενδοοικογενειακή βία.

Όπως και με την ενδοοικογενειακή βία, αναγνωρίζεται ότι αν και μόνο ορισμένες πτυχές της οικογενειακής βίας είναι εγκλήματα, οποιαδήποτε συμπεριφορά που προκαλεί το θύμα να ζει με φόβο είναι απαράδεκτη.

Η σεξουαλική επίθεση ή η σεξουαλική βία μπορεί να περιλαμβάνουν βιασμό, σεξουαλική επίθεση με εργαλεία, εξαναγκασμό να παρακολουθούν ή να εμπλέκονται σε πορνογραφία, αναγκαστική πορνεία και να κάνουν σεξ με φίλους του δράστη.

Η έρευνα έχει δείξει ότι η βία κατά των γυναικών συχνά συνεπάγεται μια συνέχεια βίας από ψυχολογική, οικονομική και συναισθηματική κακοποίηση έως τη σωματική και σεξουαλική βία.

Ποιες είναι οι αιτίες της βίας κατά των γυναικών;

Πολλές από τις παρανοήσεις που περιβάλλουν τη βία κατά των γυναικών επικεντρώνονται στις αιτίες της. Υπάρχουν αρκετοί μύθοι που υπάρχουν, όπως:

 • Οι άνδρες δεν μπορούν να ελέγξουν τον θυμό ή τις σεξουαλικές τους παρορμήσεις.
 • Το αλκοόλ κάνει τους άνδρες να είναι βίαιοι.
 • Οι γυναίκες θα μπορούσαν να αφήσουν βίαιους συντρόφους εάν το ήθελαν.
 • Οι άνδρες βιώνουν ίσα, αν όχι μεγαλύτερα, επίπεδα βίας που διαπράττονται από τους συντρόφους τους ή τους πρώην συντρόφους τους.

Η έρευνα έχει δείξει ότι οι σημαντικοί παράγοντες της βίας κατά των γυναικών περιλαμβάνουν:

 1. την άνιση κατανομή εξουσίας και πόρων μεταξύ ανδρών και γυναικών,
 2. την προσήλωση σε αυστηρά καθορισμένους ρόλους και ταυτότητες φύλου, δηλαδή, τι σημαίνει να είσαι αρσενικό και θηλυκό.

Οι στάσεις που συνηγορούν ή ανέχονται τη βία αναγνωρίζονται ότι διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του τρόπου με τον οποίο άτομα, οργανώσεις και κοινότητες ανταποκρίνονται στη βία. Υπάρχουν πέντε βασικές κατηγορίες υποστηρικτικών στάσεων βίας κατά των γυναικών, που προκύπτουν από την έρευνα. Αυτές περιλαμβάνουν συμπεριφορές που:

 • δικαιολογούν τη βία κατά των γυναικών, με βάση την ιδέα ότι είναι νόμιμο για έναν άνδρα να χρησιμοποιεί βία κατά μιας γυναίκας.
 • δικαιολογούν τη βία αποδίδοντάς την σε εξωτερικούς παράγοντες (όπως το άγχος) ή προτείνοντας ότι οι άνδρες δεν μπορούν να θεωρηθούν πλήρως υπεύθυνοι για βίαιη συμπεριφορά (για παράδειγμα, λόγω θυμού ή σεξουαλικής παρόρμησης).
 • περιορίζουν τον αντίκτυπο της βίας, με βάση την άποψη ότι οι επιπτώσεις της βίας δεν είναι σοβαρές ή δεν είναι αρκετά σοβαρές ώστε να δικαιολογούν δράση από τις ίδιες τις γυναίκες, την κοινότητα ή τους δημόσιους φορείς.
 • ελαχιστοποιούν τη βία με την άρνηση της σοβαρότητάς της, την άρνηση ότι συμβαίνει ή την άρνηση ότι ορισμένες συμπεριφορές είναι πράγματι βίαιες.
 • μετατοπίζουν την ευθύνη για τη βία από τον δράστη στο θύμα ή θεωρούν τις γυναίκες τουλάχιστον εν μέρει υπεύθυνες για τη θυματοποίησή τους ή για την πρόληψη της θυματοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: